Актуални новини

Стартира процесът на подбор на приоритетни проекти за европейски енергийни мрежи

Ревизираният Регламент за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) влезе в сила през юни 2022 г. Неговата цел е да модернизира, декарбонизира и свърже трансграничните енергийни инфраструктурни мрежи на държавите членки и да допринесе за постигането на целта на Европейския съюз за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Освен това промените в регламента имат за цел да осигурят пазарна интеграция, конкурентоспособност и сигурност на доставките.
Регламентът за TEN-E обобщава правилата, според които се избират т.нар. проекти от общ интерес (PCI) и проекти от взаимен интерес (PMI) – т.е. проекти, които включват и трети държави, както и как въз основа на техния приоритетен статут могат да получат финансова, лицензионна или регулаторна подкрепа.
На 17 октомври 2022 г. Европейската комисия проведе първата среща за съставяне на списъка на PCI/PMI в съответствие с новия регламент на ЕС с участието на представители на организатори на проекти, държавите членки, регулаторните органи и други заинтересовани страни. Успоредно с това започна и периодът за подаване на проекти кандидатури, който е отворен до 15 декември 2022 г. Собствениците на проекти са поканени да номинират проекти за PCI в следните нови или актуализирани инфраструктурни категории:
• електроенергия (пренос, съхранение, интелигентни мрежи, офшорна възобновяема енергия)
• интелигентни газови мрежи
• водородни
• електролизери
• мрежи за CO2.
Проектите от взаимен интерес могат да бъдат номинирани в категориите пренос на електроенергия, мрежа за възобновяема енергия в морето, тръбопровод за пренос на водород и трансграничен пренос и съхранение на въглероден диоксид.
Подробности за подаването на кандидатстващи проекти се съдържат в известието на Европейската комисия, достъпно на следния адрес: тук

Източник: Институт за енергиен мениджмънт

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *