Актуални новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Предложените изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта произтичат от влезлите в сила през юни 2022 г. промени в Закона за насърчаване на заетостта. Основните цели на предложените промени са:

  • облекчаване на съществуващата административна процедура по регистрация на търсещите работа лица и намаляване на административната тежест за работодатели при кандидатстване за получаване на средства по насърчителните мерки за заетост и обучение;
  • регламентиране на дейности за насърчаване интеграцията в заетост на икономически неактивните лица;
  • регламентиране на реда и условията за финансиране на процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица.
Дата на откриване: 28.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.11.2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *