Актуални новини

„Зелена светлина“ за европейските инвестиции в Югоизточен район за планиране

Ускоряване и растеж на регионалната икономика, запазване и развитие на човешкия капитал, подобряване на образователното равнище, териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони.
Това са основните приоритети, залегнали в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране, които ще се финансират по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост.
Стратегическият документ бе приет по време на онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие с участието на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева и проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общинския съвет на Бургас.
По време на заседанието бяха коментирани конкретни идеи за проекти и ключови инвестиции, важни за региона и подобряване на качеството на живот в него.

Заместник-министър Георгиева подкрепи активната дискусия. И посочи, че интегрираните териториални стратегии за развитие са разработени съгласно подход, който осигурява необходимата гъвкавост при идентифициране и подготовка на проектни предложения за финансиране от фондовете на ЕС, съобразени с местните нужди за териториално развитие.
Тя увери, че през програмния период 2021-2027 г. ще бъдат стимулирани и насърчавани инвестиции и проектни предложения, с ясно изразени партньорски отношения и сътрудничество, за постигане на интегрирано териториално развитие.
По думите ѝ ключови ще бъдат свободата на инвестициите според регионалните нужди и предложенията, направени „отдолу-нагоре“ – от гражданите, бизнеса, неправителствените организации и всички заинтересовани страни в съответния регион.
„Интегрираната териториална стратегия на Югоизточния регион, включващ областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, е изключително интересен стратегически документ, с пъстра палитра от възможности и индикативни конкретни проекти“, каза зам.-министър Георгиева.
Проф. Турманова подчерта, че в подготвената стратегията за региона са определени основните приоритети за него и всички дейности ще бъдат насочени за тяхното изпълнение.
Финалната стъпка за одобрение на проектите на интегрираните териториални стратегии е внасянето им за разглеждане от Министерски съвет.

Източник: BurgasNews

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *