Актуални новини

Представяне на Новата европейска иновационна програма

Еврокомисарят, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, Мария Габриел откри форума „Нова европейска иновационна стратегия – възможности и предизвикателства“, организиран от платформата „Български Иновационен Форум“, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ( ИАНМСП), с подкрепата на София Тех Парк.

Официални гости на събитието бяха министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов и изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков. Участва и председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Представители на банки, частни фондове, фирми, стартъп компании, агенции за инвестиции, млади предприемачи и много медии присъстваха на събитието.

В приветствието си към участниците еврокомисар Мария  Габриел  подчерта актуалността на форума и изтъкна, че иновациите са критично важни за бъдещето на Европа и България. Бе представена „Новата европейска иновационна програма“ с  бюджет от 10 млрд. евро, основните приоритети и цели на програмата  с акцент върху развитието на местната иновативна екосистема с нейните пет стълба.

Бе изтъкната ролята на Европейския съвет за иновации и Европейския институт за иновации и технологии в помощ на стартиращи компании и малки и средни предприятия в България и в региона на Централна и Източна Европа.

Приемането на Новата европейска иновационна програма (New European Innovation Agenda) е повратен момент за науката и иновациите в България и региона. Насочена е към свързване на местните екосистеми за иновации, създаване на нови работни места и подкрепа за стартиращи компании с оглед на реализация на пълния им потенциал.

В презентацията си министър Пулев представи средствата по линия на Министерството на иновациите и растежа по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и структурните фондове на Европейския съюз.

Пари за иновации има, потвърди министър Пулев. Само по линия на МИР по ПВУ до края на годината за микро-, малките и средни компании има предвидени 600 млн. лв. Над 2500 фирми участваха в първата отворена за страната ни мярка по Плана – „Технологична модернизация“ на стойност 260 млн. лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер, отбеляза министърът.

До края на годината се отварят още три програми по ПВУ – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство и съхранение на енергия ( фотоволтаици и батерии) в размер на 200 млн. лв. и четвърта програма за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

По линия на структурните фондове на Европейския съюз от следващата година МИР ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании. Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв., са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Първата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв., както и. втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв. са изпратени в Брюксел  за одобрение.

Министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов подчерта връзката между образованието и бизнеса и ролята й за иновационния процес в България. Над 70 процента от иновациите са плод на научни изследвания и налични технологии, следователно необходимо е наличието на стройна и целенасочена единна политика по взаимодействието наука, технологии и иновации.  Министър Пенов отбеляза, че политиката на иновациите изисква правилна и предсказуема нормативна база и адекватни, синхронизирани финансови ресурси за провеждането, които са осигурени с новата европейска иновационна програма. Той посочи, че в новата европейска иновационна програма се поставя основата на връзката кадри, наука, иновации и пазар.

Министърът открои и въпроса за финансирането – в стратегиите се предвижда за наука и развитие България да инвестира 1% от БВП, но засега публичните средства за целта са едва 0,25% от БВП. Общо инвестициите у нас за наука и иновации са 0,7 % от БВП, докато в Европейския съюз средното равнище е 2,2% от БВП. По думите му във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост е необходимо да бъде разработен нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Законът трябва да очертае елементите на екосистемата за научни изследвания и иновации в страната и да регулира отношенията между участниците в нея.

Членовете на УС на Български иновационен форум  Моника Станишева – президент на Борда на директорите на Dir.bg,  Кристина Eскенази – председател на Биотехнологичен и здравен клъстер, Марияна Хамънова  – изп. директор на Cleantech България, представиха  различни възможности за българските предприемачи и стартиращи компании как най-пълноценно да се възползват от механизмите на „Новата европейска иновативна програма“.

Съгласно програмата работата на Форума продължи в два панела:

Панел 1 – „Ускоряване и комерсиализация на иновативни идеи“ с модератор Милена Стойчева , в който се разгледаха дейността по подобряване на достъпа до финансиране за европейски стартъп компании и възможността за иноваторите да експериментират с нови идеи и

Панел 2 – „Насърчаване на иновациите“ с модератор Кристина Ескенази по въпросите на регионалните иновативни долини; насърчаване, привличане и задържане на технологични таланти, както  и за подобряване на инструментите за създаване на политики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *