Uncategorized, Актуални новини

Над 170 000 заети и безработни ще придобият нови умения по ПРЧР (2021-2027 г.)

Процедурата „Започвам работа“ е първата за България в новия програмен период

Над 170 000 заети и безработни ще бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) (2021-2027 г.), а над 160 000 души ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров при представянето на приоритетите на ПРЧР пред медиите. В брифинга участваха Йерун Юте, началник на отдел в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, заместник-министър Наталия Ефремова и ръководителят на управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов. По време на събитието беше представена процедурата „Започвам работа“, която е първата за България в новия програмен период 2021-2027 г. Целта й е до края на 2026 г. 56 000 икономически неактивни хора да се включат в мерки за идентифициране и активиране.

Социалното включване и осигуряването на равни възможности за хората от уязвимите групи също е сред приоритетите на ПРЧР. С изпълнението й е се очаква близо 102 000 деца и възрастни да получават по-добри и ефективни социални услуги, да се подобри достъпът до социално подпомагане и здравни услуги. Проектите, които ще се финансират по ПРЧР ще дадат принос за прилагането на Детската гаранция и намаляването на бедността“, обясни министър Лазаров.

Той подчерта, че над 735 млн. лв. ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта на 115 000 младежи. Средствата ще се инвестират в проекти за улесняване на преход от образование към заетост, включване в стажове, обучения на работното място, идентифициране и мотивиране на младежи, които нито учат, нито работят. „Очакванията ни са изпълнението на Програма „Развитие на човешките ресурси“ да допринесе за постигането на целите 79% от населението от 20 до 64 години да е в заетост, а безработицата да намалее до 4%“, добави министър Лазаров.

Представителят на Европейската комисия Йерун Юте даде висока оценка на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и подчерта ползотворното сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика по време на нейната подготовка. Той акцентира върху необходимостта от инвестиции в обучения, дигитални умения и активиране на неактивните на пазара на труда с цел да се преодолее намаляването на населението на България в активна възраст.

Заместник-министър Наталия Ефремова представи процедура „Започвам работа“, чийто бюджет е 300 млн. лв. Тя ще се изпълнява от Агенция по заетостта в три компонента  и цели активирането на икономически неактивните лица в трудоспособна възраст. „Операцията обхваща целия процес по насочване, придобиване на знания и умения чрез обучения, така че безработните и неактивните на пазара на труда да отговарят на изискванията на работодателите. Тези хора са резерв на пазара на труда. Спрямо регионалните специфики те ще бъдат включвани в различни мерки за обучения, както  и в заетост“, поясни Ефремова.

Ръководителят на управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов подчерта, че целта на процедура „Започвам работа“ е до края на 2026 г. в мерки за идентифициране и активиране да са включени общо 56 000 неактивни лица – най-малко 28 000 възрастни граждани и още толкова младежи. Очакванията са поне половината от тях да са започнали да търсят работа до края на дейностите по активирането им на пазара на труда. Идентифицираните неактивни хора ще бъдат насочени към обучение за придобиване на необходимата квалификация, а след това включени в субсидирана заетост. За безработните и неактивни субсидираната заетост ще бъде до 6 месеца, за представителите на уязвими групи ще бъде до 12 месеца, а за хората с трайни увреждания – до 24 месеца, обясни Цветан Спасов.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *