Актуални новини

Обществена поръчка за изпълнението на програма за обучение на млади журналисти

Европейският парламент обяви покана за представяне на оферти за подбор на местни организации, които ще отговарят за изпълнението на Програмата за обучение на млади журналисти на институцията. Крайният срок за подаване на оферти е 17:00 часа българско време на 8 юли 2022 г.
Европейският парламент обяви обществена поръчка за подбор на местни организации, които ще организират за изпълнението на Програмата за обучение на млади журналисти в 10 държави членки. България заедно с девет други държави членки е част от пилотната фаза, като следващата година програмата ще обхване и останалите държави от ЕС.
Настоящата покана за представяне на оферти е насочена към местни икономически оператори с доказан опит в медийната среда и в организирането на обучения за медийни специалисти. Избраните организации ще отговарят за провеждането на обучението на национално равнище, подбора на участниците и информационните дейности.

Услугите, които ще бъдат предоставени в рамките на програмата включват организирането и осъществяването, до два пъти годишно, за период до четири години, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на младите журналисти и способността им да обяснят на своята аудитория европейски теми, включително как ЕС работи, какво е значението на Европейския парламент, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади журналисти базирани в държавите членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и лидери на мнение.
|Максималната стойност на рамковото споразумение за целия период от четири години е 210.000 евро.
Програмата за обучение ще включва модул в България, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в националния модул, който ще се проведе в Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.
Обществената поръчка включва следните специфични услуги:
— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);
— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);
— комуникационни и информационни дейности.

Свързаната с настоящата обществена поръчка документация е публикувана в портала за участие в търгове от европейските институции.

Преди крайния срок (8 юли) за представяне на офертите за получаване на допълнителна информация с единствена цел разясняване естеството на обществената поръчка оферентите, които желаят да получат допълнителна информация относно документите по поканата за представяне на оферти, трябва да представят своите въпроси единствено в писмена форма на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11242  (секция „Въпроси и отговори“).
Цялата необходима информация относно настоящата обществена поръчка и всички необходими за представянето на оферта документи можете да намерите на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11242.

Допълнителна информация

Покана за предоставяне на оферти за изпълнението на програма за обучение на млади журналисти

Тръжни документи и спецификации

Въпроси и отговори относно тръжната процедура

Прессъобщение на Европейския парламент относно стартирането на програмата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *