Актуални новини

Доклад на Европейската сметна палата относно правата върху интелектуалната собственост

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад „Права върху интелектуална собственост в ЕС — все още не е постигната пълна защита“. Докладът е изготвен под ръководството на Илдико Гал-Пелц, член на ЕСП.
Правата върху интелектуалната собственост имат съществена роля в една икономика, основана на знанията — те осигуряват необходимите условия, за да могат предприятията и създателите на дизайни да получат дължимото за своите продукти. Тези права също така предоставят гаранции на потребителите относно качеството и безопасността на стоките.

Европейската сметна палата предупреждава, че правната рамка на ЕС за защита на интелектуалната собственост не е толкова ефективна, колкото би могла да бъде. Въпреки че приложимите правила предоставят известни гаранции, продължават да съществуват множество недостатъци, по-специално в Директивата на ЕС относно дизайните и механизма за таксите на ЕС. Одиторите подчертават също, че по-доброто съгласуване на системите на национално равнище и на равнище ЕС ще донесе ползи.
Тук  можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата, които са публикувани на 24 официални езика на ЕС.
За допълнителна информация относно дейността на ЕСП можете да се свържете с нас или да посетите нашия уебсайт eca.europa.eu. За достъп до Портала за публикации на Европейската сметна палата, моля, натиснете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *