Актуални новини

Европейската банка за възстановяване и развитие проведе информационен бизнес форум в Бургас

ebvr1

 

Европейската банка за възстановяване и развитие с подкрепата на Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия  и Община Бургас проведе информационен форум в Бургас под надслов „Искаш ли бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау.” Официални гости на събитието бяха заместник-кметът на Бургас по финанси, бюджет и икономика Красимир Стойчев, заместник-изпълнителният директор на ИАНМСП Яна Топалова и Лариса Манастърли, директор на ЕБВР за България.
Мирослав Стоянов, мениджър на програмата „Подкрепа на малкия бизнес” на ЕБВР и Светлин Писленски, главен банкер на ЕБВР в България разказаха подробности за финансовата институция и начините, по които тя подпомага успеха на малките и средните предприятия.


ЕБВР е създадена през 1991 г. за да подпомага страните от Централна и Източна Европа в прехода им от централно планова към пазарна икономика. Акционери в нея са 69 държави  и 2 междудържавни институции – Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Кредитният рейтинг на банката е ААА, а капиталовата база – 30 млрд.евро. Сред донорите на ЕБВР са Европейската инвестиционна банка и програмата „Хоризонт 2020”. Финансовите й инструменти са заеми, инвестиции и гаранции. 
За постигане на целите си ЕБВР предлага проектно финансиране за банки, индустрии и предприятия. Тя работи с публични дружества в подкрепа на тяхната приватизация и подобряването на общинските услуги. ЕБВР развива дейността си само в държави, които са ангажирани с демократичните принципи. Понастоящем броят им е 29, а местоположението – в Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Централна Азия. Банката насърчава екологичното и устойчивото развитие, не е фокусирана към определени сектори, но не финансира дейности, свързани с отбраната, тютюневата промишленост, алкохолни продукти, вещества, забранени от международното право, хазарт, финансови услуги, опасни за околната среда, ядрена или въглищна енергия.
За кредит могат да кандидатстват малки и средни предприятия[1] с поне 2 години история, най-малко 10 души персонал и минимум 1,5 млн.лв. оборот. Минималният размер на кредита е 1 млн. лв., лихвените проценти се движат около пазарните равнища, изискват се обичайните обезпечения, а документите се разглеждат в срокове от 3 до 6 месеца. Процедурата по кандидатстване е много улеснена и обикновено компаниите са готови в рамките на месец да разработят проекта си с консултант. В момента консултантите в България са около 70. Макар да  работи с големи и утвърдени имена като ПрайсуотърхаусКупърс България, Кей Пи Ем Джи и Делойт, банката насърчава кандидатури и на физически/юридически лица, при условие че имат минимум 2 години опит и поне 3 завършени проекта.  Сферите на консултантска дейност включват стратегия, маркетинг, организация ИКТ, инженерингови решения, контрол на качеството, енергийна и ресурсна ефективност, счетоводство, финанси и отчитане. Практиката утвърждава като по-ефективно споделянето на разхода за консултантската услуга между клиента и банката (70%, след приключването на проекта).
Характерна особеност на ЕБВР е, че тя остава активен партньор и след изпълнението на проекта. Година след завършването му, тя се среща отново с клиентите си за да измери успеха. Данните за периода 2014-2016г. сочат, че 68% от клиентите увеличават оборота си средно с 30%, 56% подобряват производителността си средно с 26%, 51% от компаниите, които разширяват предприятията си значително увеличават броя на служителите си средно с 23%, а 18% от клиентите осигуряват външно финансиране за растежа си. Според статистиката за България през 2018 г. броят на одобрените проекти е 25 на обща стойност 300 000 евро, кандидатстване обмислят 15 компании, а тематично проектите попадат най-често в областите на организация на човешките ресурси, ИКТ и маркетинг.
Като успешни примери за участие в програмата „Подкрепа за малкия бизнес” бяха посочени компанията „Фортекс Нутрасютикалс” и агенцията за маркетингови изследвания „Прагматика”.
В отговор на въпроса защо да изберем ЕБВР, при условие че лихвените й проценти са пазарни, а сроковете й за разглеждане на документите – по-дълги от тези на търговските банки, г-н Писленски поясни, че целта на Европейската банка не е да измества търговските банки, нито да реализира голяма печалба в края на отчетния период. Тя цели да подпомогне фирмата, сектора, икономиката в преход и да изгради дългосрочно партньорство. Затова ЕБВР разглежда проекти, които са по-сложни, по-нестандартни, по-рискови и изискват повече проучвания. Тя е готова да съфинансира, да договори по-дълъг гратисен период или срок за погасяване.
Финансовата институция работи в България от 1993 г. През 2018-та е разкрит офис в София. Екипът на банката е комуникативен и мобилен, и част от най-интересните проекти са реализирани извън столицата.
Участие във форума взе и Илия Попов от отдел „Комуникация и повишаване на конкурентоспособността на МСП” от ИАНМСП с презентация на тема „ИАНМСП за конкурентен бизнес: какво, къде, кога”. В заключителната част Росен Драганов, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката разясни възможностите за подпомагане на бизнеса чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

 [1] До 50 млн. евро оборот, 43 млн. евро стойност на активите, до 250 служители.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *