Съобщения

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

 

Бургаската търговско-промишлена палата съобщава на своите членове, че се набират проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.  Приоритетната област е: „Иновации за зелена индустрия”.

Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” в България  ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и страните-бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм. Програмата има за цел да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България. Тя има за цел да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите. Очакваният резултат от проектите, финансирани чрез настоящата покана, е повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” (наричана по-долу в текста ПИЗИ). Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в програмната област „Иновации за зелена индустрия”.

 

Прочетете пълния текст на поканата

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *