Актуални новини

Нова магистърска програма УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

uni az

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас предлага на Вашето внимание новата магистърска програма УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. По нея могат да се обучават по съкратена програма, т.н. „Тесен профил” – 3 семестъра, студенти, завършили икономическите специалности „Стопанско управление”, „Туризъм”, „Маркетинг” и „Индустриален мениджмънт” и др., които ще изучават само предвидените специализиращи учебни дисциплини. Останалите студенти, завършили други професионални направления, т.е. т. н. „Широк профил”, ще се обучават по пълната програма – 4 семестъра.

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Професионално направление–Администрация и управление
Срок на обучение:
–3 семестъра за завършили икономическо образование
4 семестъра за завършили други професионални направления
Прием– по документи след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение- задочно
Форма на дипломиране– защита на дипломна работа или държавен изпит
Квалификация – Магистърпо стопанско управление
Основната цел на обучението е придобиването на знания за компетентно управление на организациите в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси. Учебните дисциплини са:
  • Политики и инструменти за развитие на ЧР – доц. д-р Маруся Любчева
  • Мениджърски умения и компетентност, коучинг – проф. д-р Братой Копринаров
  • Кризисен мениджмънт и управление на промяната – проф. дин Ангел Мирчев
  • Управление на екипи – доц. д-р Дончо Керемидчиев
  •Психологически аспекти на УЧР – доц. д-р Биляна Цонкова
  • Бизнес комуникации – доц. д-р Николай Милев
  • Финансово-счетоводни аспекти на УЧР – доц. д-р Стоянка Петкова
  • Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р М. Любчева
  • Анализ и проектиране на системи за заплащане – доц. д-р Стоянка Петкова
  • Методика на научните изследвания – проф. дтн Петко Петков.
В резултат на обучението студентите ще придобият ключовите умения за бъдещето, които работодателите ще търсят и ще желаят да развиват в сътрудниците си:
  • Лидерство и управление на хора
  • Управление на взаимоотношенията със сътрудниците
  • Умения за управление на хора дистанционно
  • Гъвкавост и мобилност на талантите
  • Иновации и умения свързани с тях
  • Умения за оказване на влияние
  • Умения за участие в екипи, които постигат високо изпълнение
  • Умения за управление на промяната
  • Умения за сътрудничество и др.
Завършилите придобиват управленски знания и умения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. В резултат на това те ще могат да се реализират професионално като ръководители на стопански и нестопански организации, като специалисти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси и др.
За допълнителна информация – доц. д-р Дончо Керемидчиев, ръководител на магистърската програма
Tel.: 0888661844
E-mail: keremidchiev@abv.bg
Skype: keremidchiev
Facebook: Doncho Keremidchiev
Г-жа Сияна Карамихалева – инспектор от Учебен отдел, отговаряща за магистърската програма, гише № 1 тел. 0889612673, 056/716 445.
Записване в Учебен отдел на Университет „Проф. д-р „Асен Златаров” – Бургас от 11.09.2017 г.до 29.09.2017 г.
Финансиране – обучение срещу заплащане.
Семестриална такса – 500 лв.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *