Актуални новини

ПОСЕЩЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИ СТУДЕНТИ

Бургаската търговско-промишлена палата прие на посещение група студенти от колеж Хавърфорд, САЩ, водена от проф.Шанън Мъд. Поводът за срещата бе проучване на предприемачеството, ролята на туризма в структурата на икономиката и достъпа до финансиране за малкия бизнес в България. В събитието участваха и студенти от бургаския университет „Проф.д-р Асен Златаров”.
Радко Дренчев запозна гостите с историята и функциите на Бургаската търговско-промишлена палата. Той подчерта, че принципът на доброволното членство в работодателската организация е стимул за непрекъснато разработване и предлагане на нови, атрактивни услуги в отговор на потребностите на бизнеса. Като ръководител на ЕИЦ „Европа директно” към Палатата, Дренчев запозна гостите с видовете финансиране в Европа – грантово/ безвъзмездно и чрез кредитиране.

От презентацията му за Плана Юнкер стана ясно, че той цели влагането в реалната икономика на 21 млрд. евро, които чрез мултиплициращ ефект за период от тригодини да генерират инвестиции на стойност повече от 315 млрд. евро.
Механизмът включва договаряне между Европейската инвестиционна банка и търговските банки в страните членки на ЕС, които от своя страна отпускат кредити на крайните си клиенти при преференциални условия – дълги срокове за погасяване, ниски лихвени проценти и облекчени обезпечения. За повече подробности Дренчев даде думата на Мария Илиева и Костадинка Апостолова от СиБанк – първата българска търговска банка, започнала работа по Плана. Те споделиха, че изграждането на отношенията между банката и потенциалния клиент започва със спечелването на взаимно доверие. Работата на кредитния експерт включва предлагането на варианти на кредитоискателя, помощ при избора на оптималната възможност, периодичен контрол върху функционирането на бизнеса с цел идентифициране на потенциалните проблеми или разрешаването им в ранен стадий.
Въпросите на студентите засегнаха възможностите задоговаряне и предоговаряне на индивидуални кредитни условия, начинът за започване на работа в българските финансови институции, половото съотношение на работещите в банковия сектор, що е селски туризъм.
Професор Мъд, директор на Програмата за микрофинансиране, инвестиционно въздействие и социално предприемачество (MI3) отбеляза, че тя ангажира студентите да изследват използването на финансовия и човешки капитал за справяне със социалните проблеми. Разположена в отдела по икономика, но силно интердисциплинарна, Програмата води студентите къмкритична оценка и реагиране на предизвикателства като бедност, риск за околната среда и добро управление, като балансира социалните и финансовите цели. Чрез семинари, специални проекти, ръководени проучвания, взаимодействие с гост-лектори и ангажираност с организации в тази област, MI3 представя на студентите възможности за учене и предприемане на действия за справяне с основните социални предизвикателства на нашия свят.
Гостите получиха екземпляри от двуезичното издание на изследване в сферата на туризма, реализирано от БсТПП в изпълнение на европроект, а домакините – къмпинг лампи на слънчеви батерии, произведени по Инициативата за микрофинансиране и инвестиционно въздействие на колежа Хавърфорд. Срещата се осъществи със съдействието на Атлантическия клуб.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *