Актуални новини

„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им

040116kon

 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ (ФУНФ). Той е съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Бюджетът по програмата, предназначен за ФУНФ,възлиза на приблизително 107.5 милиона лева. В допълнение, се очаква да бъде привлечено частно финансиране от 10% до 40% от общия размер на ФУНФ. Средствата ще бъдат използвани за създаването на един или няколко инвестиционни фонда с цел подкрепа на стартиращи предприятия.

Чрез този финансов инструмент ФМФИБ ще подпомага иновативни бизнес идеи и ще стимулира предприемаческата активност в страната. Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на предприятията, включително чрез предлагане на цялостен пакет за предприемаческо развитие, възможност за свързване в бизнес мрежи, менторинг.
Инструментът „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще се управлява от финансови посредници, чиито подбор ще се основава на открита, прозрачна и недискриминационна процедура при прилагане на изискванията на националното и европейско законодателство.
Пазарните консултации са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като например фонд мениджъри, инвеститори, потенциални крайни получатели и други. Целта на процеса е оптимизацията на структурата на ФУНФ, като се отчита актуалната ситуация в сектора и нуждите на пазарните участници.
Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 18:30 ч. на 10 март 2017 г. (включително) на следната електронна поща: SASFOPIC@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с екипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.
Подробни характеристики и условия за изпълнение на ФУНФ могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://www.fmfib.bg/bg/56

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *