Актуални новини

Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

01022017 blacksea

 

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира днес, 31 януари 2017 г. с краен срок 31 май 2017г. (24:00 ч., GMT + 2).
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни оси на Програмата:
Специфична цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн
  • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“

  • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“
Специфична цел 2: Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море
  • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
  • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“
|Общата сума на средствата предоставени от фонда на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в Първа покана за набиране на проектни предложения е 19 655 625,60 евро.
Предоставените безвъзмездни средства по ЕИС ще възлизат до 92 % от общите допустими разходи на проекта. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.
Заявленията за проектни предложения се попълват и подават по електронен път чрез Електронната система за наблюдение на програмата (e-MS) – http://ems-bs.mdrap.ro
Пакетът с документите за кандидатстване ще бъде публикуван на уебсайта на програмата – http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *