Съобщения

Услуги по трудова медицина

 

Бургаската търговско промишлена палата предлага на своите членове и на фирмите от региона услуги, свързани с всички аспекти на трудовата медицина, като предлага и осигурява своевременно и качествено комплексно обслужване, което включва всички изисквани от законодателството в България дейности:
• Измервания по факторите на работната среда и трудовия процес
• Оценка на риска за всяко работно място
• Обучение в Комитет или група по условията на труд
• Профилактика на работещите
• Обобщени анализи за здравното състояние в зависимост от условията на труд
•Промоция на здравето на всяко работно място
Основни пакети на службата по трудова медицина
I. Във връзка с работната среда и трудовия процес
II. Във връзка със здравното състояние на работниците и служителите:
III. Обучение, програми, инструктажи
IV. Методическа помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблемите и изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, така че да издържа на проверка от Инспекция по труда.
За повече информация – тел.: 056 812007.

 

 

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *