Актуални новини

Съвместно заседание на Съветите на БсТПП с дискусия върху визията за развитието на областта

vizia2020 1

 

На 29.03.2016 г. в Бургаска търговско-промишлена палата се проведе първото съвместно заседание на Управителния съвет, Контролния съвет, Съвета за регионално развитие, бизнес и образование и Съвета по европейски практики, проекти, рамкови спогодби и законодателство, иновации към УС на БсТПП. Темата на заседанието бе – „Визия за развитие на Бургас и Областта в отраслите: промишленост, търговия и транспорт, туризъм, строителство, бизнес и образование”.
Преди да открие заседанието, Председателят на БсТПП инж. Цанко Иванов информира за резултатите от посещението на бизнес делегация на БсТПП до Регионална търговска камара – Ниш, Сърбия, стартирането на дуалното обучение в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” – Бургас и настоящия етап от процедурата за представителност на работодателските организации на национално ниво в тристранния съвет за сътрудничество.

Председателят припомни, че Съветът за регионално развитие, бизнес и образование и Съветът за европейски практики, проекти, рамкови споразумения, законодателство, иновации към УС на БсТПП са сформирани с решение на Общото събрание на БсТПП, провелосе на 24.11.2015 г., а на заседание на 15.02.2016 г. УС на БсТПП утвърди съставите на съветите, включващи експерти по икономика и представители на бизнеса, образованието и неправителствения сектор. На същото заседание бе избрана и темата„Визия за развитие на Бургас и Областта в отраслите: промишленост, търговия и транспорт, туризъм, строителство, бизнес и образование”.
Презентацията „Бургаски регион – визия 2020” на експерта на Палатата Радко Дренчев и представените от г-н Иванов данни за структурата на предприятията и заетите послужиха за отправна точка на последвалата дискусия. Участниците се обединиха около визията за развитие на интермодалния транспорт и укрепване на връзката между образованието и бизнеса като начини за създаване на нови работни места и задържане на младите специалисти в региона. Като основен държавен приоритет за стимулиране на инвестициите бе посочено укрепването на доверието на гражданите и фирмите в държавата.
Заседанието завърши с формиране на работна група за обобщаване на изказванията от дискусията и съставяне на предложения до институциите.

vizia2020 2

vizia2020 3

vizia2020 4

vizia2020 5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *