Предстоящи събития

Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 2015

 

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, проведено на 08.12.2015 г. ще проведе Третия конкурс в две категории: за номинираие на иновативен проект през 2015 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2015 г. Конкурсът за първи път се организира съвместно с Българската академия на науките, EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК и ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР.
Във връзка с това, бихме искали да Випоканим да се включите за участие в конкурса.

За Ваше улеснение Ви изпращаме критерии за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния продукт и на неговия автор, както и представяне на иновативното предприятие. За целта е необходимо да изпратите анотация на инованивния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.
Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състяв са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както те го сториха и преди оценяването на проектите, подадени за 2014 г. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации и развитие на технологиите, които бяха допълнени и приети на неговото последно Общо събрание на 08.12.2015 г. Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в сградата на Българска академия на науките, Големия салон през месец април 2016 г., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.
Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3 D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата..
Анотацията за най-успешно иновативно предприятие следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.
За Ваше улеснение, прилагаме критериите за оценка.
Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 28.03.2016 г. понеделник, на вниманието на г-н Юлиан Петков – технически секретар на Съвета по иновации и развитие на технологиите към Българската търговско-промишлена палата, Тел: 0877 163 583;
E-mail: yulian.petkov@inovacii.eu
Като разчитаме на Вашата активност и в очакване на предложенията Ви, оставам
С уважение,
ЙОСИФ АВРАМОВ
Съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

 

Приложение:

 

  1. Критерии за оценка

 

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *