Съобщения

Съобщение от БСУ

БСУ подготвя високо квалифицирани кадри в областта на икономическите, хуманитарните, юридически и технически науки и предлага свои научно практически разработки, които биха могли да бъдат финансирани и внедрени в различни области на индустриалното производство, търговията и услугите.
В съответствие с рейтингите на университетите в страната БСУ е класиран на 1-во място за това, че 88% студентите със специалност „Комуникационна и компютъра техника” – са заявили, че планират да останат в морския град и да работят в областта на информационните технологии. Това е причината да привлечем вниманието на представителите на бизнеса към Бургаския свободен университет за взаимодействие и сътрудничество не само за съвместно решаване на конкретни инженерно-технически проблеми, но и за подготовката на кадри с висше образование в областта на информатиката, компютърните науки, комуникациите, електроснабдяване и електрообзавеждане, специалности, за които БСУ е акредитиран.

Системата на образование в нашия университет е адаптивна и динамична. Готови сме да въведем специфични дисциплини в курса на обучение на нашите студенти, чието съдържание се определя от конкретни технологични потребности в промишлени предприятие на Бургаския регион. Готови сме да въведем нови специалности, в които да се подготвят кадри в съответствие с изискванията на промишлеността.
Чрез изградения в БСУ „Офис за технологичен трансфер” (http://ott.bfu.bg/virtualoffice/) се предлагат иновационни технологии с висок икономически ефект. Ето някои от тях:
1. Системи и устройства за управление и контрол на функционирането и изграждане на компоненти на възобновяеми енергийни източници.
2. Електронна система за високоефективно  енергийно резервиране при експлоатацията възобновяеми енергийни източници.
3. Електронна система за намаляване на реактивната мощност при консумацията на електрическата енергия н подобряване нейното качество: подобрение на показателя „косинус фи”. Една иновационна система, която ще заинтересува много от Вас, представители на бизнеса.
4. Изграждане на система за електрозахранване на маломощни консуматори на електрическа енергия на базата на възобновяеми енергийни източници: водородни горивни клетки, фотоволтаични системи и ветрогенератори.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *