Актуални новини

Редовно общо събрание на Бургаската търговско-промишлена палата – 24. 11. 2015 г.

os241115 1

На 24.11.2015 г. се проведе редовно Общо събрание на членовете на Бургаската търговско-промишлена палата. Дневният ред включваше приемане на отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет за изминалия период, приемане на насоки за дейността и бюджет за следващия период и избор на управителен и контролен съвет.
Председателят на БсТПП инж. Цанко Иванов представи по-важните моменти от отчета за дейността на УС на БсТПП за периода 2010 – 2015 г. Резюмето включваше общ анализ на икономическата обстановка през периода, предоставени становища към БТПП,

основните дейности на БсТПП, тенденциите в изменението на броя и структурата на членовете и регистрираните търговски представителства, нови услуги, акценти от международната дейност, работа с държавни,финансови и образователни институции, дейността на представителствата на БсТПП в общините Средец, Карнобат и Сунгурларе, ЦПО и ИЦ „Европа директно” към БсТПП, преглед на финансовата политика за периода, издателската дейност.
В изказванията си след изслушването на отчетите членове и партньори на БсТПП изразиха своята удовлетвореност от съвместната работа през изминалия период и вижданията си за посоката на успешното сътрудничество в бъдеще.
Приетите насоки за дейността на БсТПП в периода 2015-2020 г. предвиждат работа по европейски проекти, укрепване на връзката образование-бизнес, поддържане и разширяване броя на услугите на БсТПП, насърчаване на предприемачеството и популяризиране на инвестиционния потенциал на Бургас и България.
Изборът на управителен и контролен съвет се проведе съобразно принципите за многоотраслова представителност, компетентност, отговорност, авторитет, приемственост и обновяване. За председател на Управителния съвет бе преизбран инж. Цанко Иванов.

os241115 2

os241115 3

os241115 4

os241115 5

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *