Предстоящи събития

Покана

 

 

 /публикувана в ДВ от 13. 10. 2014 г./

Управителния съвет на Бургаската търговско – промишлена   палата /БсТПП/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ чл. 22, ал.1,2,3 и 4 от Устава на БсТПП , свиква на 24. 11. 2015 г. в 14.00 часа в зала “Компас” на хотел “България” –Бургас, Общо Събрание на членовете на БсТПП при следния дневен ред:
1.
Приемане на отчет на Управителния съвет на БсТПП за дейността на палатата през периода октомври 2010 г. – ноември 2015 г.
2. Отчет на Контролния съвет на БсТПП.
3. Промени в Устава на БсТПП във връзка с организационната структура и статута на Палатата.
4.Приемане на бюджет на БсТПП за периода 2015 – 2020 г.
5.Приемане на основни насоки за дейността на БсТПП за периода 2015г. – 2020г.
6. Избор на Управителен и Контролен съвет на БсТПП.
При липса на кворум на основание чл. 27, ал.4 на Устава и чл. 27 на ЗЮЛНЦ , Общото Събрание ще започне същия ден в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на БсТПП
инж. Цанко Иванов

 

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *