Предстоящи събития

Покана

 

 

 /публикувана в ДВ от 13. 10. 2014 г./

Управителния съвет на Бургаската търговско – промишлена   палата /БсТПП/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ чл. 22, ал.1,2,3 и 4 от Устава на БсТПП , свиква на 24. 11. 2015 г. в 14.00 часа в зала “Компас” на хотел “България” –Бургас, Общо Събрание на членовете на БсТПП при следния дневен ред:
1.
Приемане на отчет на Управителния съвет на БсТПП за дейността на палатата през периода октомври 2010 г. – ноември 2015 г.
2. Отчет на Контролния съвет на БсТПП.
3. Промени в Устава на БсТПП във връзка с организационната структура и статута на Палатата.
4.Приемане на бюджет на БсТПП за периода 2015 – 2020 г.
5.Приемане на основни насоки за дейността на БсТПП за периода 2015г. – 2020г.
6. Избор на Управителен и Контролен съвет на БсТПП.
При липса на кворум на основание чл. 27, ал.4 на Устава и чл. 27 на ЗЮЛНЦ , Общото Събрание ще започне същия ден в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на БсТПП
инж. Цанко Иванов

 

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.