Актуални новини

Първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“

opic170715

Отворена е първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“ – процедура за Подобряване на производствения капацитет в МСП.
293 374 500 лева само в рамките на 2015 г. ще се насочат към МСП от цялата страна за финансиране на техни идеи, свързани с подобряване на производствените процеси, внедряване на нови технологии, продукти и услуги.
Процедурата ще протече на три етапа, за фирми в различни сектори на икономическа дейност, със следните крайни срокове закандидатстване:

  • 08 септември 2015 г. само за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства –  С20, С21, С26 – 30.
  • 09 ноември 2015 г., за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги – J 58-63, M72.
Допустими за финансиране ще са разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални и нематериални активи.
Безвъзмездното финансиране ще варира от 35 – 70% от общия размер на проектите, като помощта е между 100 000 и 1 млн. лева, а останалата част е собствено участие на фирмите.
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да са микро, малки или средни предприятия в работещи съответните икономически сектори, да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.), да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за микро предприятия >=175 хил. лв.
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *