Актуални новини

Проект на насоки за кандидатстване по процедура “Ново работно място 2015”

oprchrlogo070615

На 4 юни 2015 г., на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 „Ново работно място 2015“.
Документите можете да изтеглите от тук.
С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 19.06.2015 г. (включително) на електронна поща: NRM2015@mlsp.government.bg


На този етап на посочената електронна поща следва да се изпращат единствено предложения и становища по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване, могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *