Актуални новини

Комисията по търговия в ЕП: ТПТИ не трябва да подкопава стандартите на ЕС

ttip020615

Споразумението между ЕС и САЩ за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) трябва да разшири европейския достъп до американския пазар, но не бива да подкопава стандартите на ЕС или да поставя под съмнение правото на регулиране в интерес на обществото, посочват членовете на комисията по международна търговия на ЕП в доклад, гласуван на 28 май. Евродепутатите настояват и за реформиране на механизмите за уреждане на споровете между инвеститорите и страните членки.


Препоръките към Европейската комисия за водене на преговори по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), одобрени в парламентарната комисия с 28 гласа „за“, 13 „против“ и без въздържали се, трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент на предстоящата сесия в Страсбург между 8 и 11 юни.
Необходимо е амбициозно, но балансирано споразумение
Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС е „силно зависим от търговията и износа“, така че „добре изготвено“ споразумение със САЩ може да помогне за увеличаване на приноса на промишлеността към БВП на ЕС с 15-20% до 2020 г., тъй като компаниите в ЕС, особено малките, средните и микропредприятията, ще се възползват от един общ пазар с 850 милиона потребители, се посочва в текста на документа.
В същото време противоречиви изследвания сочат, че е трудно да се оценят реалните ползи от ТПТИ за икономиката на ЕС, допълват евродепутатите. Поради това те подчертават, че преговорите трябва да бъдат прозрачни, за да се постигне „амбициозно“, но „балансирано“ споразумение, с общи ползи във всички страни от ЕС, което да води до „ефективна, про-конкурентна икономическа среда“ и да не допуска нетарифни бариери за търговията. Високите нива на защита за потребителите в ЕС, личните им данни, здравето и безопасността трябва да бъдат гарантирани, а дъмпингът в социалната, фискалната и екологичната сфери трябва да бъде предотвратен, добавят членовете на ЕП.
Реформа на защитата за инвеститорите
Депутатите смятат, че ТПТИ трябва да сложи край на „неравното третиране на европейските инвеститори в САЩ“ чрез създаване на нова и справедлива система за инвеститорите, която да „търси и осигурява обезщетение за понесени щети“.
Тази нова система трябва да се основава на неотдавнашната „концепция“ за реформирана система за защита на инвеститорите, представена от европейския комисар по търговията Сесилия Малмстрьом на 6 май пред членовете на комисията по международна търговия на ЕП, както и на резултатите от продължаващите консултации между министрите на търговията от ЕС. Новата система трябва да включва „постоянно решение“ с „публично назначени и независими съдии“, „публични изслушвания“ и „механизъм за обжалване“, който да зачита компетентността на съдилищата на ЕС и на страните членки. В средносрочен план би могло да се използва съд за публичните инвестиции, който да урежда споровете с инвеститорите, допълват евродепутатите.
Членовете на ЕП предупреждават, че правото на регулиране в интерес на обществото трябва да бъде защитено и да се предотвратят необоснованите искове.
Земеделие: „изчерпателен списък“ на деликатните продукти
Партньорите от ЕС и САЩ трябва да се стремят да премахнат всички митнически тарифи, но в същото време трябва да договорят и „изчерпателен списък“ на „деликатните селскостопански и промишлени продукти“, които или ще бъдат освободени от либерализацията на търговията, или ще станат обект на по-дълъг преходен период, посочват членовете на ЕП.
Евродепутатите настояват преговарящите от ЕС да положат всички усилия за включването на „предпазна клауза“, която да запазва правото за затваряне на пазарите за конкретни продукти. Тя трябва да се използва в случай на значително увеличаване на вноса на продукти, заплашващи да причинят сериозна вреда на местното производство на храни.
Членовете на ЕП също така настояват Европейската комисия да насърчи САЩ да вдигне забраната по отношение на вноса на говеждо месо от ЕС и да се предвидят категорични гаранции за системата на географските указания от ЕС.
Взаимно признаване на обществените здравни стандарти
Преговарящите трябва да се опитат да премахнат прекомерните процедури за предварителен контрол на вноса на храни и растения по ветеринарно-санитарни съображения, както и да установят „взаимно признаване на равностойни стандарти“, смятат евродепутатите. В същото време стандартите на ЕС следва да бъдат защитени в областите, които в САЩ са „коренно различни“, например сертифицирането на химически продукти , клонирането или химическите вещества, водещи до ендокринни смущения. Членовете на ЕП смятат, че принципът на „предпазливост“ на ЕС трябва да се спазва.
По-голям достъп до американските енергийни ресурси
ТПТИ трябва да премахне „всички съществуващи ограничения или пречки за износ на горива, включително втечнен природен газ и суров петрол“ между ЕС и САЩ, така че споразумението да доведе до увеличаване на енергийната сигурност на ЕС и намаляване на цените на енергията, отбелязват евродепутатите. Споразумението за ТПТИ трябва да включва специална глава за енергетиката, която да спомогне за поддържането на екологичните стандарти на ЕС и постигането на целите на политиката относно измененията на климата.
Защитата на личните данни не подлежи на обсъждане
Правилата за поверителност на данните в ЕС не трябва да се нарушават от интегрирането на електронната търговия и пазарите на финансови услуги в ЕС и САЩ, смятат евродепутатите. Споразумението за ТПТИ следва изрично да освободи от всякакви отстъпки всички съществуващи и бъдещи правила на ЕС за защита на личните данни. Разпоредбите, свързани с движение на лични данни, биха могли да бъдат договорени със САЩ, само ако едни и същи правила за защита на данните се прилагат „от двете страни на Атлантическия океан“, добавя ЕП.
Отваряне на транспортните пазари на САЩ и обществените поръчки
Преговорите за ТПТИ трябва да премахнат съществуващите ограничения в САЩ относно чуждестранната собственост на морските и въздушните транспортни терминали и авиокомпаниите, като например „Закона Джоунс“ или „Закона за летателен каботаж“, които „сериозно възпрепятстват достъпа до пазара на компании от ЕС“ Депутатите призовават за по-голям достъп на ЕС до американските телекомуникационни пазари.
Големите различия между ЕС и САЩ по отношение на отвореността на пазарите на обществени поръчки трябва да бъдат преодолени, смятат евродепутатите. ТПТИ трябва да постигне „значително отваряне“ на пазара на САЩ за обществени поръчки на всички равнища на управление, така че компаниите от ЕС, и по-специално малките и средни такива, да могат да наддават за обществени поръчки в САЩ в областта на строителните услуги и инженерство, транспорта и енергетиката, добавят членовете на ЕП.
Депутатите настояват преговарящите от ЕС да имат предвид интересите на ЕС при навлизането на пазара за доставка на „високоспециализирани услуги“, като например инженерните, финансови, транспортни или други професионални услуги.
Обществените услуги извън обхвата на ТПТИ
Депутатите потвърждават отново желанието си да изключат обществените услуги от обхвата на ТПТИ (включително, но не само, услугите в областта на водоснабдяването, здравеопазването, социалните услуги, системите за социална сигурност и образование).
Спазване на трудовите права
Евродепутатите искат преговарящите от ЕС да настояват САЩ да ратифицират, въведат и прилагат осемте основни конвенции на Международната организация на труда (досега ратифицирани са само две). Депутатите също посочват, че прилагането на разпоредбите на трудовото законодателство от компаниите в САЩ трябва да се следи по-отблизо, чрез включване на социалните партньори и представители на гражданското общество.
Повече прозрачност за членове на ЕП и обществеността
ЕП настоява, че прозрачността на преговорите за ТПТИ трябва да се увеличи, като повече текстове бъдат предоставени на разположение на обществеността. Членовете на ЕП искат също така да се получи разрешение от САЩ за публикуване на повече документи. Евродепутатите предупреждават, че „всеки отказ за достъп до преговорно предложение“ трябва да бъде обоснован, и също така настояват на всички членове на ЕП да се предоставя достъп до „консолидираните текстове“ (глави, в които вече са консолидирани позициите между ЕС и САЩ).
Глобален модел за подражание
Споразумението между двата най-големи икономически блока в света, които вече „споделят и ценят“ сходни принципи и ценности, има потенциала да установи глобални норми, както и да направи така, че да се избегне възможността страните „с различни стандарти и ценности“ да поемат тази роля, посочват депутатите от комисията по международна търговия.
Следващи стъпки
Текстът на комисията по международна търговия трябва да бъде разгледан и гласуван от Европейския парламент по време на пленарно заседание. Очаква се това да стане на 10 юни.
За да влезе в сила, споразумението за ТПТИ трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета на ЕС, след като бъде изготвено от преговарящите от ЕС и САЩ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *