Актуални новини

България подкрепя инициатива на Австрия и Чехия за предотвратяване на ДДС измами

vat210515

Правителството одобри присъединяването на България към проекта на искане на Австрия и Чехия за получаване на разрешение за дерогация от чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС за всички облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на България на обща стойност над 5000 евро (без ДДС).
Въвеждането на механизма за обратно начисляване на ДДС, от една страна, ще допринесе за намаляване на загубите от ДДС измами, а от друга страна – до ограничаване на нелоялната конкуренция между икономическите субекти, което представлява важна подкрепа за малките и средни предприятия.

Използването на механизма за обратно начисляване на ДДС води също до намаляване на паричния поток и осигуряване на допълнителни оборотни средства за бизнеса, тъй като получателите нямат задължение да заплащат данък на доставчиците, а се разчитат директно с бюджета.
При издаване на Решение от Съвета на ЕС за разрешаване на дерогация от Директивата за ДДС, режимът следва да бъде въведен в националното законодателство на България при изготвяне на подробен анализ, оценка на риска и набелязване на конкретни контролни действия от приходната администрация за предотвратяване изместването на измамите в други икономически сектори или към крайното потребление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *