Актуални новини

„Винекс Славянци“ АД – сертифициран по програмата FFLSFTP

vinex2

„Винекс Славянци” АД   е първият гроздо и  винопроизводител в Европа и България, който се сертифицира по програмата Fair for Life – Social & Fair Trade Programme (FFLSFTP)
 „Винекс Славянци” АД е първият винопроизводител в Европа и България, който се сертифицира по програматаFair for Life – Social & Fair Trade Programme  на 17.07.2014  от швейцарската компания „IMO” (Институт за маркетекология ). Сертификацията гарантира, че правата на работниците и служителите  се спазват по време на всички етапи на производство и че работниците и служителите имат достойни,  справедливи и безопасни условия на труд. „Винекс Славянци” АД има дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Дружеството отчита своето влияние за насърчаването на етичната търговия чрез приемане на Fair Trade политика и по този начин подпомага функционирането на FFLSFTP концепцията.

Fair for Life – Social & Fair Trade (справедлив живот, социална и справедлива търговия) е концепция, начин на правене на бизнес, опазване на околната среда и ценностна система на стотици хиляди хора по целия свят. Този сертификат гарантира на потребителите на продуктите на справедливата търговия, че покупката им допринася за справедливото икономическо и социално развитие, особено за развитието на обществото, обучения, инфраструктура и проекти за опазване на околната среда. Справедливата търговия е част от търговска мрежа, която се стреми да постигне по-голяма справедливост в международната търговия на основата на диалог, прозрачност и уважение. Чрез тази система се допринася за социалното и икономическото развитие, както на производителите, така и за работниците.  Философията е, че всички по веригата на доставка, от производителите до потребителите,  не са ощетени. За работниците, това означава, че  се третират с достойнство и уважение, с платени  заплати, имат сигурност и безопасност на работното място и се спазват човешките им права. Те от своя страна да осигуряват добър живот за своите семейства, което въздейства положително върху обществото, в което живеят.       Сертификата се издава от независима компания – трета страна, след проверка от независими одитори  за социалната отговорност, справедливата търговия и мерките за опазването на околната среда на сертифициращата се компания. „Винекс Славянци” АД включва наличието на Fair Trade продукти в рамките на процеса на тяхното одобрение за търговия  във всички бъдещи споразумения с партньори и контрагенти. Участие в провеждането на  Fair Trade политиката имат работниците на „Винекс Славянци” АД, като тази политика, отчита отделяне и споделяне на разходи за подобряване на условията на труд, както и за постигане на справедлива социална ориентирана търговия и дейности в общността. Fair Trade продуктите са достъпни и тяхната цена се определя спрямо политиката на ценообразуване, при отчитане на разходи за социални дейности и проекти. Част от средствата, които са добавък върху цената на продукта се връщат обратно в Premium фонд с отделна банкова сметка. Избран комитет от работниците,  решава как да се използва социалната премия, единствено за постигане на социално значими и отговорни проекти сред работниците и общността.    Тази програма  гарантира, че продуктите, които са сертифицирани са строго одитирани според справедливите стандарти на търговия. При закупуването на вината с марка „ЛЕВА”, вие ще бъдете част от този процес и ще помогнете тези възможности и промени, да се сбъднат.
За повече информация относно IMO и Fair for Life – Social & Fair Trade Programme може да  посетите  следните уеб сайтовеwww.imo.chи www.fairforlife.net .

Винекс Славянци” АД подпомага чрез Фондация „ЛЕВА“ двеста шестдесет и четири деца със стипендии в региона на Община Сунгурларе и Карнобат

 Основната идея за създаването през 2008 г. на фондация „ЛЕВА” е вдъхновена от желанието на „Винекс Славянци“ АД да промени статуквото в региона на община Сунгурларе и да подпомогне за неговото развитие с „мъдрост, търпение и позитивизъм за бъдещето“. На тази идея е  подчинен и изборът на име на фондацията – „ЛЕВА“ (от шведски – „живот“, от старобългарски – „лъвове“). Фондацията е създадена със съдействието на бизнес партньорът „Герц Винимпорт” на „Винекс Славянци“ АД от Швеция. До момента фондацията се финансира единствено от продажбите на вината с марка „ЛЕВА”, които са добре познати и предпочитани в Скандинавия, Белгия и България. Общо 50 000 лева годишно от продажбите се връщат, за да се изразходват за проектите на фондацията.
От 2008 г. насам, фондацията осъществява общественополезна дейност под формата на финансиране на образователни, културни, спортни и други подобни мероприятия на етническите малцинства на територията на община Сунгурларе, както и на териториите на други общини, дарения за  образование и здравеопазване на социално слаби граждани, финансиране на правна помощ за лица с малцинствен произход и въобще такива дейности, които са насочени към постигане на целите на фондацията:
1. Развитието и утвърждаването на традиционните духовни и културни ценности на малцинствените етнически групи на територията на Община Сунгурларе.
2. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на граждани с малцинствен етнически произход.
През годините фондация „ЛЕВА” отпуска стипендии за четеридесет деца със среден успех Добър 4,50 или по-висок, и за сто деца от начален курс на обучение от селата Славянци и Чубра, които посещават учебното заведение в гр. Сунгурларе. Всеки ден пътуват и поради финансови причини голяма част от хората не биха изпращали децата си на училище. Те са т.нар. социални стипендии. Целта е тези деца да бъдат финансово подпомогнати и да ходят редовно на училище.
За сто и двадесет деца, които посещават детските градини в Славянци, Чубра и Сунгурларе, се предоставя 2/3 от месечната такса за посещение с цел да се подпомогнат родителите, да се запазят броя на групите и респективно работните места в учебното заведение и  да се подготвят децата максимално добре за училище. Всичко това има за цел тяхната успешна бъдеща интеграция в обществото.
Отпускат се също така и четери стипендии на ученици и студенти, които продължават образованието си в по-големите градове.
През  2013 г. и 2014 г.  „Винекс Славянци” АД  беше успешно одитирана от английската компания  “UL VS Ltd.”  по поръчка на шведският винен монопол  „Systembolaget AB” за внедряването на социалните и екологични стандарти, изложени в Етичния кодекс на Бизнес инициативата за социално съгласие ( БИСС ). BSCI (БИСС) e европейска система за социално наблюдение за етично обезпечаване създадена от намиращата се в Брюксел Чуждестранна Търговска Асоциация (FTA). С подписването на Етичния кодекс на БИСС компаниите, в рамките на обхвата си на влияние, се ангажират да внедрят социалните и екологичните стандарти, изложени в този Кодекс и да предприемат съответни мерки в рамките на фирмената си политика за изпълнението и въвеждането им. Компаниите също така трябва да гарантират спазването на Етичния кодекс и от страна на своите подизпълнители, които участват в производствените процеси, свързани с производството на крайния продукт.

vinex3

vinex1

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *