Актуални новини

Нови услуги на Бургаската палата

ecoocenki1

Бургаската търговско промишлена палата предлага на своите редовни и асоциирани членове пакет нови услуги, свързани с екологичната проблематика и прилагането на националните и европейски екологични норми в дейността на фирмите. Така ръковоството и екипът на палатата реагират на зачестилото търсене на информация от страна на фирми относно необходимостта от провеждането на екологични процедури и изготвяне на ОВОС (Оценка на въздействието на околната среда), промяна статута на земеделски земи и мн. др. За осъществяването на тази дейност Бургаската палата работи със сертифицирани експерти, специалисти във всички области на екологичната проблематика.

С предлагането на новите услуги се цели и оказване на подкрепа при осъществяване на инвестиционни проекти на територията на областта.
Допълнителна информация може да получите в офисите на БсТПП, на тел. 056/712007 или на и-мейла на палатата
Списък на по-важните услуги, предлагани от палатата:
  • Преценки и Оценки за ОВОС (Оценка на въздействието на околната среда) на различни ИП;
  • Преценки и Оценки за ЕО (Екологични оценки) на различни ИП;
  • Оценки за съвместимост с целите и задачите на Защитените зони по Натура 2000 (ОС);
  • Мониторинг на околната среда;
  • Изготвянето на Програми за отпадъците и тяхното обезвреждане; Програми за управление на минни отпадъци;
  • Управление на отпадъците; Орнитологичен мониторинг и мониторинг на прилепите за изграждането на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници);
  • Хидробиологичен мониторинг на повърхностни води и дънни биоценози;
  • Моделиране на кумулативния ефект на различни Инвестиционни предложения, както и определяне зоните на кумулативно въздействие;
  • Изготвяне на Програми за евентуални екологични щети;
  • Изготвяне на Програми за качеството на атмосферния въздух;
  • Моделиране замърсяването на въздуха и преноса на замърсителите;
  • Разработване на програми за състоянието на околната среда;
  • Екологични анализи за отдаване на концесия на държавни и общински обекти; Изготвяне на здравни оценки и здравен риск;
  • Проектиране на Пречиствателни станции за отпадъчни води (градски и промишлени) и техния пуск и наладка (въвеждане в експлоатация);
  • Реконструкция и модернизация на съществуващи Пречиствателни станции за отпадъчни води;
  • Извършване на сондажни дейности за водоползване;
  • Изготвяне на необходимата документация за заустване на отпадни води и за водоползване на водни обекти;
  • Извършване на определени химични анализи;
  • Консултации в сферата на екологичната проблематика, както и много други дейности в областта на екологията.

ecoocenki2

ecoocenki3

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *