Актуални новини

ХОРИЗОНТ 2020 – възможности за бизнеса

hristovich1

 На 07. 11. 2014 г. Бургаската търговско-промишлена палата, Финсис ООД и информационният център Европа директно към БсТПП проведоха съвместно семинар на тема „Подходи за безвъзмездно съфинансиране на иновативни и други бизнес проекти чрез грантове на европрограмата „ХОРИЗОНТ 2020” и на ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020”.
В уводното си обръщение към участниците Председателя на БсТПП инж. Цанко Иванов изрази задоволството си от осъществяването на поредната инициатива за подпомагане на бургаския бизнес в по-доброто усвояване на наличните европейски средства за растеж, иновации и разкриване на нови работни места в унисон с приоритетите на ЕС.

Лекторът д-р Никола Христович разясни на присъстващите над 20 представители на бизнеса, местната администрация и академичните среди същността на „Хоризонт 2020” (Х2020), трите основни стълба на програмата, допустимите кандидат-бенефициенти, сроковете за входиране на проектни предложения. От изложението му стана ясно, че Х2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации досега, предназначена да подпомогне пренасянето на великите идеи от лабораториите до пазара. Финансирането в размер на близо 80 млрд. Евро за период от 7 години (2014-2020) и е достъпно за фирми, университети, институти от всички страни в ЕС и трети страни. Трите основни стълба на програмата са „Високи постижения в научната област”, „Водещи позиции в промишлеността” и „Обществени предизвикателства”.
Повече внимание бе отделено на Инструмента за малки и средни предприятия (ИМСП): Макар да е препоръчително по Х2020 да се кандидатства в консорциум от МСП, по ИМСП се допуска кандидат-бенефициентът да бъде само едно МСП от ЕС. Крайните дати за кандидатстване по този грант са съответно през 2014-та – 17-ти декември, а през 2015-та – 18-ти март, 17-ти юни и 16-ти декември. Темите включват:
1. Отворена схема за пробивни иновации – ИКТ;
2. Ускоряване на въвеждането на нанотехнологии, съвременни материали или напреднали технологии за производство и преработка от МСП;
3. Стимулиране на МСП за биотехнологично базирани промишлени процеси, които да развиват конкурентоспособността и устойчивостта;
4. Космически изследвания;
5. Клинично валидиране на биомаркери и/или диагностични медицински изследвания;
6. Ефективно използване на ресурсите на еко-иновативното производство и преработката на храни;
7.Подкрепа за усилията на МСП за развитие на разполагането и пазарното възпроизвеждане на иновативни решения за син растеж;
8.Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за нисковъглеродна и ефикасна енергийна система;
9. Бизнес иновационни изследвания за транспорта;
10. Увеличаване на потенциала на МПС за еко иновации и устойчиво снабдяване със суровини;
11. Защита на градските меки цели и градските критични инфраструктури;
12. Иновативни мобилни приложения за електронно правителство;
13. Иновативни бизнес модели за МСП.
Инструментът за МСП има три фази, като първите две предлагат безвъзмездно съфинансиране, а третата – съдействие за достъп до рисково съфинансиране за комерсиализация на иновацията.
Доктор Христович разгледа и инициативата „Бърз път към иновации”, петте награди за иновации по линия на Х2020, възможностите за надграждане на резултатите от Х2020 в ОПИК и за синергия между двете програми.
Семинарът завърши с дискусионна кръгла маса по проблемите на подготовката и управлението на проекти по грантовете на Х2020 и ОПИК 2014-2020.

hristovich2

hristovich3

hristovich4

hristovich5

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *