Актуални новини

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

logo bstpp 1

 

През Май 2014 между БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и СОДЕКСО бе постигнато споразумение за сътрудничество в посока на популяризиране и разпространение на ваучерите за храна – една възможност да подобрите резултатите на Вашия бизнес, като повишите мотивацията наслужителите и оптимизирате на разходите.
На срещата бяха обсъдени стъпки за бъдещото развитие на сътрудничеството чрез организиране и провеждане на съвместни инициативи за засилване на интереса на малкия и среден бизнес към ваучерната система. Предвижда се провеждане на срещи-семинари в Бургас, с акцент върху ползите за бизнеас от използването на ваучери.

Семинарите ще имат за цел да запознаят малкия и среден бизнес с ваучерите за храна като ефективна анти-кризисна мярка, с незабавните спестявания, които се реализират чрез употребата му, както и с положителния ефект, който тази услуга има върху покупателната способност и удовлетвореността на всеки служител.
СОДЕКСО  е лидер  в предоставянето на мотивационни решения за персонала, има най-голям обем от издадени ваучери за храна и за други социални продобивки в България, както и най-добре развитата мрежа от търговски обекти в цялата страна.
За допълнителни въпроси и информация, свързана с въввеждането  на ваучерите предимствата за фирмите от използването им, данъчни облекчения, обяснения за стъпките на процеса – договор, поръчка, плащане, осчетоводяване и др., можете да се обърнете към БсТПП на тел.: 056 816345.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *