Актуални новини

ОБРЪЩЕНИЕ от Председателя на Търговско-промишлената палата на Република Таджикистан

 

Дами и господа!
Уважаеми колеги! 
Търговско-промишлената палата на Република Таджикистан днес е най-голямата и влиятелна асоциация в бизнес кръговете. Ние работим активно за да привличаме бизнеса към публично-частно партньорство и стоим като платформа за дискутиране на текущите бизнес въпроси, промени в законодателството, както и за задълбочаване на пазарните реформи. 
Нашите цели за предстоящите години са да съдействаме на Правителството на Републиката в подхода към триединната цел: осигуряване на енергийна независимост, осигуряване на храна и изход от задънената улица в комуникациите.

Днес Таджикистан е пълноправна членка на Световната търговска организации, която насърчава активния процес на икономическата реформа, формирането на пазарно-икономическа инфраструктура, като е и катализатор за чуждестранните инвестиции, водещи до диверсифициран експортен потенциал и подобрена конкурентна среда. 
Ние добре разбираме, че Таджикистан като страна в преход преживява остър недостиг на инвестиционен капитал, който би позволил ефективна употреба на наличните ни природни и човешки ресурси за осигуряване на устойчив растеж за подобряване на жизнения стандарт на нашето население. Таджикистан е направила много за да подобри инвестиционния климат, да привлече чуждестранни инвестиции в икономически растеж и да подкрепи малките и средни предприятия. Ставките за ДДС и данък добавена стойност са особено намалени, принципът на „единствения прозорец” беше въведен за регистрирането на юридически лица и бизнеси, въвежда се подобна система за обработването на износа, вноса и транзитните процедури, беше приет нов данъчен кодекс, той беше разработен за да осигури съответствие с най-добрите международни практики, митническото законодателство също е в процес на подобряване. 
Една от мерките, предприети от правителството в подкрепа на по-нататъшното развитие на частните предприятия беше три годишен мораториум на всички проверки на лицата, участващи в производствена дейност. За да се осъществи непрекъснато наблюдение и своевременно разрешаване на въпросите, отнасящите се до развиването на предприемачеството в страната, беше създаден Консултативният съвет по подобряване на инвестиционния климат, управляван от Президента на Република Таджикистан.
Инвеститорите разполагат с над 40 правни гаранции, насърчителни мерки и привилегии, които демонстрират, че Таджикистан сега е една от най-привлекателните страни за инвестиции. Започнахме да работим по въвеждането на приоритетни за икономиката клъстери. Това са предимно  водните електроцентрали, минното дело, добрата обработка на памучни влакна, плодове и зеленчуци, готови изделия от алуминий и международен туризъм. Като пример за бъдещо сътрудничество бих желал да фокусирам вниманието ви върху основния икономически приоритет на страната, който е водните електроцентрали. 
Таджикистан има огромен водноелектрически потенциал. По отношение на водноелектрически потенциал Таджикистан е една от водещите страни в света. Ние можем да генерираме 527 милиарда киловат часа електроенергия годишно.
В допълнение Правителството на Таджикистан обмисля развитието на водни електроцентрали съвместно с рационалното използване на водните ресурси. Таджикистан е богата на минерални ресурси, които могат да бъдат развивани по разходоефективен начин. Понастоящем имаме 400 проучени находища, от които 100 находища са в експлоатация и произвеждат до 40 вида минерални ресурси, включително горива, руди и други минерали.
По отношение на резервите от въглища Таджикистан доминира в Централна Азия. В страната бяха открити залежи от цинк, олово, молибден, злато, сребро, антимон, живак, др. 
Страната ни няма излаз на море, така че изваждането на страната от изолация в комуникациите е нашата всеобхватна цел и се стремим да я постигнем чрез изграждането на тунели, мостове, модерни пътища и железопътни линии.
Почвата и климатичните условия на страната са благоприятни за отглеждане на висококачествени, екологични земеделски продукти и други високо печеливши търговски култури. Друг важен въпрос е износът на земеделски продукти, особено пресни плодове и зеленчуци, както и сушени, изсушени чрез замразяване и замразени земеделски продукти. 
Наличието на суровини, евтина и квалифицирана работна сила създава благоприятни условия за развитие да промишленост за потребление. Наличният земеделски потенциал определя развитието на хранителната и преработващата промишленост.
Благодарение на уникалните климатични условия, Таджикистан притежава огромен потенциал за развитие на туризъм. Следните видове международен туризъм се смятат за приоритет: скално катерене, планински спортове и екотуризъм, рафтинг, парапланеризъм, ски, ловен туризъм, исторически, образователен и етнографски туризъм, спа и почивка. 
Търговско-промишлената палата на Таджикистан заедно със своите структурни единици е отворена за установяване и разширяване на партньорствата и взаимноизгодното сътрудничество с всички държави и ще подкрепи насърчаването на предприемачеството, бизнес общността във всичките й инициативи. Сега основната ни цел е да увеличим собственото си производство, да привлечем инвестиции в националната икономика, да повишим производствения капацитет на страната, да създадем нови производствени предприятия на основата на местните суровини с въвеждането на развитите технологии, да осигурим работни места за населението и да укрепим експортния потенциал на страната. 
Ние винаги сме отворени за бизнес и диалог. Каним ви да участвате в развитието на сътрудничеството с Република Таджикистан. Нека всеки от нас си зададе един много прост въпрос: „Ако не ние, тогава кой?” Заедно със сигурност ще можем да допринесен за развитието на икономиките на нашите страни!
Благодарим Ви предварително за сътрудничеството. 

 

Искрено Ваш,
Шариф Саид 
Председател
Търговско-промишлена палата на Република Таджикистан

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *