Актуални новини

Противодействие на неформалната икономика

sivaikonomika1

През изминалата седмица в Капитанска зала на х-л Българияпри голям интерес започна провеждането на двудневен семинар на тема „Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и правни механизми за защита на интересите на работещите“. Семинарът се организира по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”,

изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението в Бургас се организира и провежда със съдействието на Бургаската търговско-промишлена палата и „Ивент дизайн”.

Официален гост на мероприятието бе Заместник-областният управител Евгени Врабчев, присъстваха и представители на НОИ, Бюрото по труда. Главният секретар на Палатата Боряна Желева откри семинара и даде думата на заместник-председателя Радостин Димитров за приветствие. В лекциите си по ефективна организация и администриране на бизнеса, фирмена култура, ефективна работна среда и механизми за взаимодействие между работодатели и заети лица доц. Дончо Керемедчиев от у-тет „Проф.д-р Асен Златаров” запозна участниците с добрите практики от японския мениджмънт в управлението на персонала. Той приведе примери от кадровата политика на крупно бургаско предприятие от близкото минало, от които стана ясно, че подобни практики са се прилагали със същия успех и у нас и че подобряването на фирменото управление се свежда до възраждане на познати модели, а не до внедряване на нови. Днес в България по японския модел работи заводът за кабелни инсталации и климатици „Язаки” в гр. Ямбол, той е и следващият обект за изследване на университетския преподавател. Заместник-председателят на КТ „Подкрепа” Дянко Димов посочи като още по-добър пример управлението на „Суматоми електрик” – Карнобат, където има почти 100% синдикализация. Председателят на Постоянната комисия по транспорт, съобщения и информационни технологии (ПКТСИТ) на Общински съвет – Бургас Диян Димов обобщи, че бенчмаркингът с която и да е развита компания е полезен.

Впоследствие работодателите чуха лекции на теми „Обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения” и „Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите” от гл. ас. Радостина Иванова, преподавател по трудово право в БСУ с дългогодишна практика в защитата при трудово-правни спорове. Същите теми бяха представени и пред целевата група на синдикалистите и наетите лица.

sivaikonomika2

sivaikonomika3

sivaikonomika4

sivaikonomika5

sivaikonomika6

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *