Актуални новини

Публична покана

„Изготвяне на проучвания и разработване на предприемачески стратегии по проект «Стратегия за предприемачество и адаптация – Бизнес и иновации без граници» съгласно договор № BG051РО001-7.0.07-0043-С0001“

1. Покана
2. Договор (проект)
3. Оферта
4. Изисквания към офертите
5. Декларация на кандидата
6. Методология
7. Методика за определяне на коплексна оценка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *