Актуални новини

Разширено заседание на УС на БсТПП

  На 28.03.2013 г. при голям интерес от страна на бизнеса, финансови и образователни институции и НПО се проведе открито, разширено заседание на УС на БсТПП. Председателят на Палатата инж.Цанко Иванов приветства присъстващите с добре дошли и представи накратко темите: представяне на у-тет „Проф.д-р Асен Златаров”, Приоритетите на БТПП за защита на предприемачеството и новооткрития информационен център „Европа Директно” към Палатата.

  Професор Валентин Ненов, зам.ректор на Университета и ръководител и на Центъра за Технологичен Трансфер към него запозна присъстващите с материално-техническите, кадрови и технологични възможности и постижения на двете институции и с техните практически приложения в производството. Участниците се обединиха около мнението, че е целесъобразно създаването на софтуеърен регистър на наличните и разработващите се технологии на Университета, създаването на Съвет по иновациите към БсТПП, преглеждането на разработките от последното десетилетие и селекцията на подходящите за внедряване в производствени процеси, както и провеждането на конференция по иновациите и издаването и разпространението сред членовете на Палатата на информационно печатно издание за иновации. Адвокат Кръстьо Георгиев разясни значението на правната защита на интелектуалната собственост върху резултатите от научно-изследователска дейност, а Регионалният мениджър на ДСК г-н Стоян Стоянов – възможностите за нейното финансиране.

  След оживена дискусия върху Приоритетите на БТПП за защита на предприемачеството се оформиха предложения за допълнения: ликвидиране на междуфирмената задлъжнялост; възстановяване на ДДС върху покупки на МПС търговска дейност; Законът за обществените поръчки да не формализира критерият „най-ниска цена” и да гарантира вземанията на изпълнителите и подизпълнителите; да се отнема правото на помощи за безработица на лица, отказали подходяща работа; да се ускорят процесите на иновациите в посока на растеж и приобщаване чрез обвързване на кадровите потребности на бизнеса с образованието и науката; да се създаде Закон за пристанищната дейност, отделен от ЗМПВВППРБ; държавата да стимулира развитието на земеделието и животновъдството в пограничните райони, подобно на съседките ни; да се направи нов прочит на Договора за членството на България в ЕС, който да е в интерес на държавата; да се насърчава и защитава българското производство; да се пренасочи потреблението от вносни към български стоки чрез популяризиране на разбирането, че по този начин повишаваме собствения си жизнен стандарт.

  Ръководителят на ИЦ „Европа директно” г-н Радко Дренчев представи накратко дейностите и услугите, които центърът ще предоставя на фирми, студенти и граждани през следващите 5 години. Главният секретар на Палатата г-жа Боряна Желева разясни, че ролята на новото поколение центрове се изразява все повече в набиране на мнения и предложения от страна на гражданите по политиките на Съюза и изпращането им до ЕК, отколкото само в информиране и призова присъстващите да се възползват от услугите и възможностите на центъра към Палатата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *