Съобщения

Съвет за иновации

logo 1905

asenzlatarovВ изпълнение на споразумението за сътрудничество между БсТПП и Центъра за технологичен трансфер (ЦТТ) към у-тет „Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас и съгласно взето решение на Разширеното открито заседание на УС на БсТПП към Палатата беше сформиран Съвет по иновациите. Съветът ще работи за популяризиране на научно-техническите постижения на университета, техните практически приложения в производството и начините за финансиране внедряването на иновации в предприятията. Във връзка с текущото набиране на проектни предложения по схема „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” членовете на Съвета предоставят информация за разработените в университета иновации и възможностите за тяхното внедряване в производство на следните координати:

 ЦТТ към университет „Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас
тел.: 0885698028; факс: 056/880720
БсТПП
тел.: 056 / 810 072; 056 / 812 007
факс: 056 / 810 130; ел.поща: bscci@bcci.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *