Актуални новини

Европейски програми

christovich 09 2012

  На 18.09.2012 в интерхотел „България” при голям интерес се проведе съвместен семинар на Бургаската търговско-промишлена палата и софийската консултантска фирма „Финсис” на тема „Как да подготвим успешни проекти по еврогранта „Енергийна ефективност и зелена икономика” и по други актуални еврогрантове – „Социални иновации в предприятията”, „Безопасен труд”, „Подкрепа за развитие на клъстерите в България”.

   След приветствието на Председателя на БсТПП инж.Цанко Иванов към участниците лекторът д-р Никола Христович запозна представителите на местния бизнес с възможностите за МСП за получаване на финансова помощ по различните схеми на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и „Развитие на човешките ресурси”. Чрез кратки презентации на процедурите той разясни правилата за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и размерите на безвъзмездното финансиране. Лекторът обясни необходимостта от зелена икономика с факта, че България е сред страните с най-висока енергоемкост на единица БВП в ЕС, което понижава конкурентоспособността на родната икономика и налага търсенето и прилагането на разнообразни подходи за повишаване на енергийната ефективност. В бургаски регион от възможностите по гранта „Енергийна ефективност и зелена икономика” могат да се ползват предимно микро, малки и средни предприятия с основна икономическа дейност в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, а размерът на безвъзмездното финансиране достига до 2 млн. лв. на проект. В тази връзка презентации изнесоха и представители на „Електролукс” и „Овергаз Си Ен Джи” АД. Грантът „Социални иновации в предприятията” е предназначен за малки, средни и големи предприятия и осигурява 100 % безвъзмездна помощ в размер от 50 000 до 390 000 лв. на проект. Сред допустимите дейности по грант „Безопасен труд” са анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, разработване на стандарти за безопасни условия на труд, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 200 000 лв. В заключение бяха представени и грантовете „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *