Съобщения

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС

asenzlatarov

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме на Вашето внимание нова магистърска програма

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  По нея могат да се обучават по съкратена програма, в т.н. „Тесен профил” – 3 семестъра, студенти, завършили икономическите специалности „Стопанско управление”, „Туризъм”, „Маркетинг” и „Индустриален мениджмънт”, които ще изучават само предвидените специализиращи учебни дисциплини. Останалите студенти, завършили други професионални направления, т.е. в т.н. „Широк профил”, ще се обучават по пълната програма – 4 семестъра.     
  Всички нормативни документи, касаещи магистърската програма можете да видите в сайта www.keremidchiev.hit.bg в секция „Магистратура”.

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение – 3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.   – 4 семестъра за завършили други професионални направления
Прием – след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение – редовно и задочно
Форма на дипломиране – защита на дипломна работа или държавен изпит.
Квалификация – Магистър по стопанско управление.

Основната цел на обучението е придобиването на знания за компетентно управление на организациите в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси:
 – Политики и инструменти за развитие на ЧР – доц. д-р Маруся Любчева
 – Мениджърски умения и компетентност, коучинг – доц. д-р Братой Копринаров
 – Кризисен мениджмънт и управление на промяната – проф. дин Ангел Мирчев
 – Управление на екипи – доц. д-р Дончо Керемидчиев
 – Психологически аспекти на УЧР – доц. д-р Мария Парашкевова
 – Бизнес комуникации – доц. д-р Николай Милев
 – Финансово-счетоводни аспекти на УЧР – доц. д-р Иванка Йонова
 – Анализ и проектиране на системи за заплащане – доц. д-р Стоянка Петкова
 – Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд – доц. д-р П. Пипева
 – Методика на научните изследвания – проф. дтн Петко Петков.
В резултат на обучението студентите ще придобият ключовите умения за бъдещето, които работодателите ще търсят и ще желаят да развиват в сътрудниците си:
 – Лидерство и управление на хора
 – Управление на взаимоотношенията със сътрудниците
 – Умения за управление на хора дистанционно
 – Гъвкавост и мобилност на талантите
 – Иновации и умения свързани с тях
 – Умения за оказване на влияние  
– Умения за участие в екипи, които постигат високо изпълнение
 – Умения за управление на промяната
 – Умения за сътрудничество и др.

Завършилите придобиват управленски знания и умения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. В резултат на това те ще могат да се реализират професионално като ръководители на стопански и нестопански организации, като специалисти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси и др.

Семестриална такса – по 450 лв. на семестър за завършили професионално направление Администрация и управление.       – по 550 лв. на семестъра за завършили други професионални направления. Справки и записване – в Учебен отдел на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ул. Проф. Якимов” 1, тел. (056) 858 403 – инж. Сияна Карамихалева – гише № 1. Срок на записване – от 14.09.2012 г. до 26.09.2012 г.

За допълнителна информация – доц. д-р Дончо Керемидчиев, ръководител на магистърската програма Mob.: 0888661844, E-mail: keremidchiev@abv.bg, www.keremidchiev.hit.bg, Skype: keremidchiev, Facebook: Doncho Keremidchiev

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *