Актуални новини

Жените и бизнеса

jeni1

   На 22.05.2012 г. в сградата на БсТПП се проведе втора поредна среща на жени с активен бизнес и съдействащи за развитието на бизнеса с представителки от сектора на производството, услугите, образованието и областната администрация в лицето на на зам.областния управител г-жа Златина Дукова. Основна тема на срещата беше жените като работодатели и връзката между образованието и професионалната реализация.

   Председателят на Палатата инж.Цанко Иванов приветства участничките и припомни някои статистически данни за трудовата заетост на жените в региона, съотношенията между жените и мъжете в различните стопански и обществени сфери, тенденциите за навлизане на жени в някои т.нар. мъжки професии като професиите в армията, полицията, съда, прокуратурата, дипломацията. Той подчерта и плюсовете на жените в работната среда като умението по-добре да преценят хората, способността да поддържат екип, да балансират краткосрочните фирмени цели с дългосрочните интереси.

Зам.председателят на Палатата г-жа Радостина Иванова откри дискусията с въпросите за ролята на образованието в професионалната реализация и достатъчно квалифицирани ли са кадрите.

 

Професор Анастасова от БСУ и доц.Миткова от у-тет „Проф.д-р Асен Златаров” споделиха опита и наблюденията си върху стажа и реализацията на своите студенти. Зам.областния управител г-жа Дукова изрази от една страна задоволството си от възможностите по програмата „Старт в кариерата”, по която в Общината през 2011 г. са назначени четирима икономисти и юристи, а от друга страна – съжаление, че работодателите не ползват тази програма. Г-жа Кина Шереметова каза, че в дружества с държавно участие като „Информационно обслужване” АД бизнес плановете трябва да се изпълняват много стриктно, включително и в частта им за структурата на персонала и равнището на средната работна заплата. В този смисъл всяко възползване от програмите за насърчаване на заетостта ще предизвика отклонение от бизнес плана.

   Бяха изразени противоположни мнения относно чуждестранните инвеститори като работодатели, но по въпросите за ролята на семейството като основен фактор за формиране на правилна ценностна система у подрастващите по отношение на прехода от образованието към заетостта, насърчаването на студентите да стажуват, независимо дали им се заплаща или не, предимствата на ранната професионална ориентация, дискутиращите бяха единодушни.

   В резултат на срещата се разкриха възможности за партньорства по съвместни проекти, наемане на работа и вероятното въвеждане на осигурения стаж като критерий за годишните награди на БсТПП. Г-жа Радостина Иванова закри срещата с призив към участничките да отправят предложения за теми, около които да се организират бъдещите дискусии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *