Актуални новини

Семинар по трансгранично сътрудничество

seminar-satrudnichestvo

На 19 Март в изпълнение на проект „Мобилен трансграничен агро-център за иновативни практики, устойчиво развитие и превенция на рискове”, реализиран съвместно от БсТПП, „Агроуниверс – 2006”, ТПП Лозенград и Земеделска камара – Лозенград се проведе конференция на тема „Възобновяеми растения и субтрати: нов устойчив източник за био горива”. Професор Иван Михов от „Агроуниверс – 2006” запозна участниците с видовете екологични енергийни източници, биогорива и системи за производство на енергия. Той представи  измененията на цените и производителността на различните мощности през последните 2 десетилетия и текущите и бъдещи инвестиционни проекти в областта на ВЕИ в България.  Последва лекция на тема  „Финансови източници и европейски програми за енергийна ефективност”.

Бе представен фонда за Енергийна ефективност и ВЕИ и неговата основна цел – да предоставя финансиране под формата на кредити и гаранции по кредити и консултиране за изпълнение на проекти за използване на ВЕИ и подобряване на енергийната ефективност, потенциалните ползватели, лимитите на отпусканите средства, условията и сроковете, при които се предоставят, размерите на лихвите, видовете дейности, допустими за финансиране , етапите на кандидатстване и последващ мониторинг и контрол, евентуалните рискове от използването на ВЕИ. В края на конференцията г-н Найденов от Асоциацията за  енергийни анализи приветства организаторите за инициативата и запозна участниците от Турция със промените, необходими за сближаване на законодателството с това на Европейския съюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *