Актуални новини

Мобилен център – наръчник

 

Настоящото издание на наръчник е разработено от БТПП по проект………….. Предназначението му е да улесни икономическите оператори при  осъществяване на бизнес и търговски отношения в трансграничния регион България – Турция. Наръчникът  не представлява юридически обвързващ акт, има само обяснителен и помощен характер характер. 

В наръчника се съдържат: описание на нормативни актове и процедури,  които регламентират дейности  по създаването , развитието и поддържането на бизнес от двете страни на границата. Поставен е акцент  на  сектор селско стопанство. Наръчникът може да се използва и като справочник, той като  в него е публикувана информация за характеристиката на трансграничния регион, приоритетните производства и селскостопански продукти , данни за търговските отношения  между двете държави

 Наръчникът включва следните части :

 

  • Аспекти на европейското законодателство, касаещи създаването , развитието и поддържането на бизнес отношения между фирми от двете страни на границата.    /с акцент върху производство и търговия със селскостопански и хранителни стоки. Търговски връзки, съвместни предприятия, пазарни ниши/

 

  • Моментното състояние на трансграничния бизнес. Трудности, предизвикателства и възможности.

 

  • Инструменти за подпомагане на трансграничния бизнес на регионално , национално и европейски ниво. Проекти и програми.

 

  • Подобряване на бизнессредата в трансграничния регион

 

Наръчникът е предназначен  за предприемачи, които желаят да започнат бизнес в трансграничния регион България – Турция и за тези, които вече имат такъв и искат да го развият.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *