БсТПП

Слабите очакванията за търговията понижиха бизнес климата през януари

Слабите очакванията за търговията понижиха бизнес климата през януари

Мениджърите планират или съкращаване на служители, или в най-добрия случай задържане на нивото.

Очакванията на мениджърите за развитието на бизнеса в България през следващите месеци пак започнаха да се влошават. След като през декември общият показател за бизнес климата се запази на нивото си от предходния месец, през първия месец на 2012 г. той пак започна да спада. Промяната на месечна база е 0.7 пункта, става ясно от месечната анкета на Националния статистически институт (НСИ).

Основаната причина за спада е засилването на негативните очаквания за търговията на дребно. В тази област показателят намалява със значителните 15.2 пункта. Очакванията на предприемачите обаче се запазват на същото ниво или се подобряват що се отнася до промишлеността, строителството и услугите. Предприемачите не смятат, че ще се стига до промени в цените през следващите три месеца с изключение на сектора услуги, където прогнозата е за ръст. Очакванията им са свързани или със съкращаване на служители, или със задържане на нивото им към момента, но не и с наемане на нови. Развитието на икономическата среда продължава да е факторът, който оказва най-силно влияние върху негативните нагласи на мениджърите.

Слаб бизнес и съкращения

Мениджърите на предприятията са силно песимистично настроени за развитието на търговията на дребно през следващите три месеца. Предприятията предвиждат и съкращения. Несигурната икономическа среда продължава да е основна пречка пред търговците на дребно, въпреки че е регистрирано намаление на влиянието й от 22.3 пункта. „Търсенето“ и „конкуренцията в бранша“ засилват негативното си въздействие съответно с 21 и 14.3 пункта. По отношение на цените не се предвиждат увеличения през следващите няколко месеца.

По-малко работа за промишлеността

Стопанската конюнктура в промишлеността остава без промяна на месечна база. Мениджърите запазват мненията си както за настоящото и очакваното състояние на промишлените предприятия, така и за тяхната производствена активност. Показателят се връща на нивото си от май-юни 2011 г., но е по-нисък в сравнение с пика през септември 2011 г.

Средното натоварване на мощностите през януари се е повишило с 2.5 пункта в сравнение с октомври 2011 г. и достига 71.9%. През следващите месеци предприятията обаче очакват излишък от мощности, т.е. по-малко поръчки. Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда (за 61.7% от мениджърите) и недостатъчното търсене в страната (за 40.7% от тях). Двата показателя остават над обичайната си средна стойност за последните десет години.

Оптимизъм за строителството

Показателят се повишава с 3.7 пункта на месечна база, т.е. предприемачите са станали малко по-оптимистично настроени, след като през декември това беше единственият сектор, в който имаше спад на нагласите. Въпреки това обаче той все още остава отрицателен. Очакванията на мениджърите са, че през следващата половин година новите поръчки ще се увеличават. Това ще доведе до известно активизиране на дейността в краткосрочен план, но не и до допълнително наемане на работна сила. През януари поръчките са спаднали. Нараства и задлъжнялостта на клиентите към строителните предприятия.

Основният фактор, който затруднява дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, като през последния месец негативното му въздействие се увеличава. Засилва се и неблагоприятното влияние на факторите свързани с финансови проблеми и недостатъчното търсене

По-добри времена за услугите, но и свиване на персонала

През януари показателят се увеличава със 7.3 пункта на месечна база. Основната причина са по-оптимистичните прогнози на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се и мненията за настоящото и очакваното търсене на услуги.

Въпреки това обаче мениджърите запазват очакванията си за намаляване на персонала през следващите три месеца. Най-сериозният фактор, който затруднява дейността на предприятията, продължава да е несигурната икономическа среда (като въздействието й се засилва), следван от конкуренцията в бранша. Нараства и негативното влияние на фактора „слабости в икономическото законодателство“.

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *