Съб07312021

Last updateВт, 25 Май 2021 8am

БсТПП

Дискусионен клуб за обсъждане на мерки за борба със сивата икономика

   Борбата със сивата икономика е процес; българските стоки са най-хубави; изходът от сивата икономика е зелената икономика. Това са част от посланията на проведената на 21.05.2013 г. кръгла маса на Дискусионния клуб при БсТПП за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправние и осигурителните отношения. Представители на държавна администрация, синдикати, бизнеса, НПО, академичната общност и студенти взеха участие в мероприятието в изпълнение на Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Госпожа Ивелина Стратева от Община Бургас благодари на Председателя Цанко Иванов за поканата и за постоянната работа на Палатата в услуга на бизнеса в региона. Тя изтъкна, че седемте общински дружества страдат от нелоялната конкуренция на сивия сектор. Това кара ръководствата им активно се възползват от възможностите по схемата „Ново начало” към БТ за да наемат безплатно работна ръка, макар и само за 6 месеца. Председателят Иванов подчерта предимствата на потреблението на български стоки и възстановяването на селското ни стопанство в процеса на ограничаването на сивата икономика.Той припомни недоволството при въвеждането на касовите апарати на пазарите и свързването на бензиностанциите с НАП. Днес всички сме свикнали да изискваме касовия си бон от търговските обекти, по аналогичен начин ще свикнем да спазваме законовите изисквания при трудовоправните и социално-осигурителните си отношения, допълни той.

   Доцент Любчева изрази възхищението си от периодичните сбирки, които организира БсТПП за дискутиране на тази изключително важна тема. Тя подчерта значимостта на баланса между университетската подготовка и потребностите на бизнеса и призова работодателите да правят предложения, които посредством БсТПП да се отнасят за формиране на политики. Според доц.Любчева преходът трябва да е от сива към зелена икономика, която осигурява трите направления за устойчивост: екологична, социална и икономическа. Зам.управителят на „Бургасбус” ЕООД посъветва младите хора, ако искат кариерно развитие да търсят работа във фирма, която спазва трудовоправното и социално осигурителното законодателство, а председателят на СРС на КТ „Подкрепа” се разграничи от песимистичните изказвания, че присъстващите не могат да направят нищо за ограничаване на сивата икономика. Като участник в комисии Областна управа и НСТС той беше категоричен, че механизми има.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo