Съб07312021

Last updateВт, 25 Май 2021 8am

БсТПП

Публична покана

"Изготвяне на проучвания и разработване на предприемачески стратегии по проект «Стратегия за предприемачество и адаптация – Бизнес и иновации без граници» съгласно договор № BG051РО001-7.0.07-0043-С0001"

1. Покана
2. Договор (проект)
3. Оферта
4. Изисквания към офертите
5. Декларация на кандидата
6. Методология
7. Методика за определяне на коплексна оценка

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo