Вт11302021

Last updateВт, 05 Окт 2021 7am

Дейности, извършвани от Бургаска Търговско-промишлена палата 

1. Издава сертификати за произход на стоки.

2. Вписване в Търговския регистър на БТПП.

3. Заверка на външнотърговски документи.

4. Съдействие за издаване на покани за бизнес визи.

5. Офертна информация от фирми в страната и чужбина.

6. Издава рекламно информационен бюлетин и рекламира и популяризира дейността на фирмите – членове.

7. Извършва легализирани преводи.

8. Извършва оценка на недвижими имоти.

9. Организира и провежда семинари, конференции и обучения по актуални теми за бизнеса.

10. Съдейства за издаването на АТА – карнети.

11. Съдейства за получаване на фирмен префикс в системата на GS1 – България /баркод/.

12. Организира бизнес пътувания в страната и чужбина в зависимост от конкретния интерес на фирмите.

13. Осъществява срещи и контакти с чуждестранни фирми и бизнес организации.

14. Предоставя информационни услуги относно законодателството на Европейския съюз и европейските норми и стандарти.

15. Организира обучения, квалификации и преквалификации в зависимост от потребностите на фирмите членове.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo