Нед09272020

Last updateСря, 08 Юли 2020 10am

Регистрация на търговски представителства

Регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица

На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Палатата задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие. База-данни за регистрираните търговски представителства е публикувана на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ, с осигурен свободин достъп до нея.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo