Нед05312020

Last updateПон, 25 Май 2020 4pm

Услуги по трудова медицина

 

Бургаската търговско промишлена палата предлага на своите членове и на фирмите от региона услуги, свързани с всички аспекти на трудовата медицина, като предлага и осигурява своевременно и качествено комплексно обслужване, което включва всички изисквани от законодателството в България дейности:
• Измервания по факторите на работната среда и трудовия процес
• Оценка на риска за всяко работно място
• Обучение в Комитет или група по условията на труд
• Профилактика на работещите
• Обобщени анализи за здравното състояние в зависимост от условията на труд
•Промоция на здравето на всяко работно място
Основни пакети на службата по трудова медицина
I. Във връзка с работната среда и трудовия процес
II. Във връзка със здравното състояние на работниците и служителите:
III. Обучение, програми, инструктажи
IV. Методическа помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблемите и изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, така че да издържа на проверка от Инспекция по труда.
За повече информация – тел.: 056 812007.

 

 

Одрински панаир за храни, земеделие, добитък и промишленост 2016

 

Бургаската търговско промишлена палата уведомява своите членове, че може да съдейства на фирмите желаещи да посетят Одринския панаир за храни, земеделие, добитък и промишленост като създаде необходимата организация, включително и транспорт с луксозен микробус.
Одринският панаир за храни, земеделие, добитък и промишленост 2016 ще се състои между 20-ти и 24-ти юли 2016 г. и ще има голям принос за подобряването на търговията, земеделието и промишлеността в региона. Панаирът се организира през дните на състезанието за мазни борби Къркпънар, което е втората най-стара спортна организация след Олимпийските игри от 1375г. Панаирът привлича 50 000 посетители от страната и чужбина годишно и служи за място за срещи на балканския регион от всеки потенциален сектор.

Прочети още...

Информация от Представителството на украинската търговско-промишлена палата на Балканите

В Бургаската търговско-промишлена палата постъпи информация от Представителството на украинската търговско-промишлена палата на Балканите относно  оферти от украински предприятия за доставка в Република България на храни и селскостопански продукти. Офертите са за доставка на слънчогледово масло, мед, мляко на прах, казеин, захар, сирене, масло, сладолед, месо, зърнени храни - леща, грах, царевица, слънчоглед, зеленчуци, замразени плодове. Има възможност за доставка на храна за домашни птици и много други продукти. Запитвания се приемат по електронна поща на  secretary_bscci@abv

Съобщение от БСУ

БСУ подготвя високо квалифицирани кадри в областта на икономическите, хуманитарните, юридически и технически науки и предлага свои научно практически разработки, които биха могли да бъдат финансирани и внедрени в различни области на индустриалното производство, търговията и услугите.
В съответствие с рейтингите на университетите в страната БСУ е класиран на 1-во място за това, че 88% студентите със специалност „Комуникационна и компютъра техника” - са заявили, че планират да останат в морския град и да работят в областта на информационните технологии. Това е причината да привлечем вниманието на представителите на бизнеса към Бургаския свободен университет за взаимодействие и сътрудничество не само за съвместно решаване на конкретни инженерно-технически проблеми, но и за подготовката на кадри с висше образование в областта на информатиката, компютърните науки, комуникациите, електроснабдяване и електрообзавеждане, специалности, за които БСУ е акредитиран.

Прочети още...

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo