Нед05312020

Last updateПон, 25 Май 2020 4pm

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

 

Бургаската търговско-промишлена палата съобщава на своите членове, че се набират проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.  Приоритетната област е: „Иновации за зелена индустрия”.

Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” в България  ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и страните-бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм. Програмата има за цел да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България. Тя има за цел да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите. Очакваният резултат от проектите, финансирани чрез настоящата покана, е повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” (наричана по-долу в текста ПИЗИ). Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в програмната област „Иновации за зелена индустрия”.

 

Прочетете пълния текст на поканата

 

Отворена трета покана по програмата „RISING STARTUP SPAIN”: 6-ти юни – 4 август 2018 г.

 

 

В Бургаската търговско-промишлена палата постъпи информация от Посолство на Испания за открита трета поредна покана по програмата „RISING STARTUP SPAIN”, насочена към предприемачи и чуждестранни стартиращи компании, които допринасят за популяризиране на предприемаческата дейност в Испания. По тази покана Програмата ще разполага с максимум 150 000 евро за предоставяне на пряка финансова помощ на 15 компании на конкурентен принцип. Проектните предложения се подават чрез интернет сайтовете на ИЗНОС И ИНВЕСТИЦИИ - ИЗПАНИЯ и ИНВЕСТИРАЙТЕ В ИСПАНИЯ (www.icex.es или www.investinspain.org) в срок до 4-ти август.
Допълнителна информация можете да откриете в приложените файлове.

2018 Announcement RISING STARTUP SPAIN-1
2018 Arte final Flyer marzo 2018-1

 

МАГИСТРАТУРА по специалност ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТ

Бургаската търговско промишлена палата съобщава на своите членове и на всички заинтересовани фирми за възможност за придобиване на образователно – квалификационна степен МАГИСТЪР по специалност ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТ  в Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“ София.

Подробности

 

Стартира прием на проекти по мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ - 13.04.2018 г.

 

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.
Основната цел на процедурата е насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

Прочети още...

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo