Съб02222020

Last updateЧет, 13 Фев 2020 12pm

Жените и бизнеса

Прочети още...   На 22.05.2012 г. в сградата на БсТПП се проведе втора поредна среща на жени с активен бизнес и съдействащи за развитието на бизнеса с представителки от сектора на производството, услугите, образованието и областната администрация в лицето на на зам.областния управител г-жа Златина Дукова. Основна тема на срещата беше жените като работодатели и връзката между образованието и професионалната реализация.

   Председателят на Палатата инж.Цанко Иванов приветства участничките и припомни някои статистически данни за трудовата заетост на жените в региона, съотношенията между жените и мъжете в различните стопански и обществени сфери, тенденциите за навлизане на жени в някои т.нар. мъжки професии като професиите в армията, полицията, съда, прокуратурата, дипломацията. Той подчерта и плюсовете на жените в работната среда като умението по-добре да преценят хората, способността да поддържат екип, да балансират краткосрочните фирмени цели с дългосрочните интереси.

Прочети още...

Среща с министър Дончев

Прочети още...  На 07 май в Морското казино на Бургас, със съдействието на Бургаската търговско промишлена палата, се състая среща с Томислав Дончев – министър по управлението на средствата от Европейския съюз. Присъстваха областният управител Константин Гребенаров, кмета на Община Бургас , председателят на БсТПП инж. Цанко Иванов, представители на бизнеса, културата и широката общественост. Сред главните обсъждани теми бяха степента на усвояване на европейски пари в черноморския град, възможностите за кандидатстване за европейски средства и бизнес атмосферата в Бургас. Именно на тази среща беше лансирана идеята, станала по-късно реалност, чез решение на Министерския съвет, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да бъде преместена в нашия град.

Възможности за финансиране и енергийна ефективност

Прочети още...На 19 Април в х-л „България” се проведе бизнес семинар и коктейл, организиран съвместно от УниКредит Булбанк, Българската търговско-промишлена палата и Бургаската търговско-промишлена палата. Кирил Стойчев и Даниел Енчев от УниКредит Булбанк представиха възможностите за финансиране на малки и средни предприятия по инициативата JEREMIE. Инициативата е отворена за кандидатстване до началото на 2014 г. и  програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” на Европейския съюз, която ще стартира в края на април т. г.

Прочети още...

Семинар по трансгранично сътрудничество

Прочети още...На 19 Март в изпълнение на проект „Мобилен трансграничен агро-център за иновативни практики, устойчиво развитие и превенция на рискове”, реализиран съвместно от БсТПП, „Агроуниверс - 2006”, ТПП Лозенград и Земеделска камара – Лозенград се проведе конференция на тема „Възобновяеми растения и субтрати: нов устойчив източник за био горива”. Професор Иван Михов от „Агроуниверс – 2006” запозна участниците с видовете екологични енергийни източници, биогорива и системи за производство на енергия. Той представи  измененията на цените и производителността на различните мощности през последните 2 десетилетия и текущите и бъдещи инвестиционни проекти в областта на ВЕИ в България.  Последва лекция на тема  „Финансови източници и европейски програми за енергийна ефективност”.

Прочети още...

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo