Вт02182020

Last updateЧет, 13 Фев 2020 12pm

Представяне на БсТПП и Европа директно - Бургас в община Карнобат

Прочети още...  На 29.05.2013 г. се проведе среща на представители на Бургаската търговско-промишлена палата с представители на бизнеса, здравеопазването и образованието от град Карнобат. Официален гост на мероприятието бе Кметът на града Георги Димитров, а любезен домакин - представителят на БсТПП за общината Станчо Станков. Основна цел на срещата беше представяне на услугите и дейностите на БсТПП, както и новооткрития информационен център Европа Директно. Председателят Цанко Иванов изрази задоволството си от срещата с ръководителите от една община, която запази промишлеността си и поддържа динамичен стопански живот. Той изрази надежда, че с разкриването на представителства на Палатата в Карнобат и Средец и с активната подкрепа в лицето на представителя г-н Станков, организациите в Карнобат и БсТПП ще сближат.

Прочети още...

Студенти срещу неформалната икономика

  Център Европа Директно – Бургас се представи с информационен щанд пред студенти от икономическите специалности на у-тет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас, които участваха в кръгла маса по проблемите на неформалната икономика.

  Младежите се запознаха с изложените печатни издания и възможностите на центъра да подпомогне информирането им по въпросите на ЕС. От особен интерес бяха въпросите, свързани с условията за продължаване на образованието, правото на труд и здравеопазване, социално осигурително законодателство в различните страни членки на съюза.

Прочети още...

Дискусионен клуб за обсъждане на мерки за борба със сивата икономика

   Борбата със сивата икономика е процес; българските стоки са най-хубави; изходът от сивата икономика е зелената икономика. Това са част от посланията на проведената на 21.05.2013 г. кръгла маса на Дискусионния клуб при БсТПП за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправние и осигурителните отношения. Представители на държавна администрация, синдикати, бизнеса, НПО, академичната общност и студенти взеха участие в мероприятието в изпълнение на Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Госпожа Ивелина Стратева от Община Бургас благодари на Председателя Цанко Иванов за поканата и за постоянната работа на Палатата в услуга на бизнеса в региона. Тя изтъкна, че седемте общински дружества страдат от нелоялната конкуренция на сивия сектор. Това кара ръководствата им активно се възползват от възможностите по схемата „Ново начало” към БТ за да наемат безплатно работна ръка, макар и само за 6 месеца. Председателят Иванов подчерта предимствата на потреблението на български стоки и възстановяването на селското ни стопанство в процеса на ограничаването на сивата икономика.Той припомни недоволството при въвеждането на касовите апарати на пазарите и свързването на бензиностанциите с НАП. Днес всички сме свикнали да изискваме касовия си бон от търговските обекти, по аналогичен начин ще свикнем да спазваме законовите изисквания при трудовоправните и социално-осигурителните си отношения, допълни той.

   Доцент Любчева изрази възхищението си от периодичните сбирки, които организира БсТПП за дискутиране на тази изключително важна тема. Тя подчерта значимостта на баланса между университетската подготовка и потребностите на бизнеса и призова работодателите да правят предложения, които посредством БсТПП да се отнасят за формиране на политики. Според доц.Любчева преходът трябва да е от сива към зелена икономика, която осигурява трите направления за устойчивост: екологична, социална и икономическа. Зам.управителят на „Бургасбус” ЕООД посъветва младите хора, ако искат кариерно развитие да търсят работа във фирма, която спазва трудовоправното и социално осигурителното законодателство, а председателят на СРС на КТ „Подкрепа” се разграничи от песимистичните изказвания, че присъстващите не могат да направят нищо за ограничаване на сивата икономика. Като участник в комисии Областна управа и НСТС той беше категоричен, че механизми има.

Европа директно - Бургас и най-малките

  Екипът на информационен център Европа Директно – Бургас подпомогна провеждането на спортно състезание с „Мама, татко и аз”, организирано от Община Бургас в зала „Бойчо Брънзов”на 18. 05. 2013 г., като предостави книжки за награди на участниците и организира информационен щанд на мрежата. Спортният празник се проведе в изпълнение на дейност 5 "Работа с децата и учениците за приемане на различието" по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи", финансиран по ОП "Развитие на чорешките ресурси" под ръководството на г-жа Веселина Таралова. Информационният щанд с безплатни печатни издания, посветени на Европейския съюз привлече много деца от ОУ "Пейо Яворов", ОУ "Найден Геров" и ОУ "Антон Страшимиров". Те избраха интересни четива за себе си и своите семейства, научиха къде се намират офисите на Европа Директно – Бургас, как могат да се свържат с тях и каква информация могат да получат.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo