Съб03062021

Last updateПон, 25 Ян 2021 7am

Повече свобода за страните от ЕС относно употребата на ГМО

gmo23045015 1Европейската комисията представи резултатите от своя преглед на процеса на вземане на решения за генетично модифицирани организми (ГМО) като храни и фуражи.
Прегледът потвърждава необходимостта от промени, отразяващи обществените виждания и даващи на националните правителства повече право на глас относно употребата на разрешени в ЕС ГМО за консумация от животни (фуражи) и от хора (храни).


В резултат от този преглед Комисията предлага изменение на законодателството, за да се даде на страните членки повече свобода да ограничават или забраняват употребата на разрешени в ЕС ГМО за храни или фуражи на своите територии.
Приетото от Комисията предложение изпраща силен сигнал към гражданите, че Европа взема предвид техните опасения, които може да са различни в различните страни.
С новия подход се цели постигането на правилно съотношение между поддържането на система на ЕС за даване на разрешения и свободата на държавите членки да вземат решение за отглеждането на ГМО на своя територия.
Тъй като е изключително важно да се поддържа единна система за управление на риска, понеже това гарантира еднакво равнище на защита в целия ЕС, съществуващата в момента система за разрешаване, основана на науката и на правилата за етикетиране, гарантиращи избора на потребителите, няма да бъде променяна.
Това, което ще се промени е, че след като даден ГМО бъде разрешен за отглеждане като храна или фураж в Европа, страните членки ще имат възможността да предпочетат да не участват, т. е. да не позволят употребата на въпросния ГМО в своята хранителна верига.
Страните членки ще трябва да докажат, че техните мерки за неучастие са в съответствие с правото на ЕС, което включва принципите на вътрешния пазар, и с международните задължения на ЕС, неразделна част от които са задълженията на Съюза в рамките на СТО.
Решенията за неучастие ще се вземат на законови основания, различни от тези, оценявани на равнище ЕС, тоест риск за здравето на хората и животните и за околната среда.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo