Нед09192021

Last updateВт, 31 Авг 2021 11am

Разрешаване на Спорове по Правилата на АС при БТПП с място на разглеждане на арбитражните дела в Бургаска търговско-промишлена палата

Прочети още...1.        С последните изменения и допълнения в чл. 6 ал. 4 на Устава на АС ивчл.14  ал. 3 на Правилника на АС при БТПП, се откри възможност за създаване на регионални листи на арбитрите при АС при БТПП и разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.
Условията, при които страна може да избере арбитър от регионалната листа съгласно чл.14, ал.3 от Правилника на АС са:
А)   Седалището или постоянния адрес на страната да са в областта, в която е седалището на съответната регионална палата/камара от единната система на българските търговско промишлени палати/ камари
Б)   В арбитражното споразумение да е уговорено мястото на разглеждане на делото да е в седалището на съответната регионална палата/камара
2.        Бургаската търговско-промишлена палата предоставя на клиентите на АС на БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет

Прочети още...

Посещение от Посолство на Пакистан

 

Прочети още...Заместник завеждащият посолството на Пакистан Омер Манзур Малик се срещна с председателя на БсТПП Тодор Демирков и експерти на Палатата. Целта на посещението бе опознавателна, както и за отправяне на конкретни предложения за съвместна работа.
Главният секретар на БсТПП Боряна Желева запозна госта с историята и дейностите на организацията,със структурата на системата от регионални търговски палати в страната и съвместната им работа с БТПП.

Прочети още...

Посещение от Посолство на Гърция

 

Прочети още...Първият секретар по търговските и икономическите въпроси към Посолството на Гърция, г-н Димитриос Маос се срещна председателя на БсТПП Цанко Иванов.
Прегледът на данни от Министерство на икономиката показа, че на средиземноморската държава се падат 6,7% от общия ни износ и 4,9% от вноса. Стокообменът е в трайно възходяща тенденция с пикова стойност от над 3,5 млрд. евро през 2019 г., салдото е положително. Размерът на преките чуждестранни инвестиции от Гърция е 2,57 млрд.евро[1]. През 2014 г. броят на гръцките туристи в България надхвърля 1 млн.душии оттогава е в постоянен възход. Потокът на български туристи към Гърция за 2019 г. наброява над 1,4 млн. души.
Като предпоставки за тези резултати Председателят посочи преди всичко вековните връзки между двете държави, широката договорно-правна база и достатъчния брой контролно-пропускателни гранични пунктове. Той запозна госта с контактите на БсТПП със сродните й организации от Александруполис, Кавала, Серес, Атина и с проведените в Бургас изложения на гръцки стоки.

Прочети още...

Посещение на Посланика на Република Ирландия в БсТПП

Прочети още...Посланикът на Ирландия Н.Пр. г-жа Мартина Фийни проведе среща с председателя на БсТПП инж. Цанко Иванов. Това бе първото посещение на г-жа Фийни в Бургас от началото на мандата й в България през октомври 2020 г.
Прегледът на стокообмена между двете страни показа, че делът на Ирландия във външната ни търговия е под един процент. Като основни икономически сектори от интерес за ирландските бизнесмени в България Посланикът посочи бек офис услугите, финансовите и информационните технологии, вноса на високо качествени млечни продукти и говеждо месо.
Председателят изрази увереност, че търговско-икономическите отношения имат потенциал за развитие. Той подчерта, че Палатата е готова да окаже съдействие на заинтересовани ирландски инвеститори за подбор на подходящи партньори в Бургас.
Туристическите потоци и от двете страни са в трайна възходяща тенденция с изключение на предходната 2020 г. поради пандемията от ковид-19.

Прочети още...

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo