Вт11302021

Last updateВт, 05 Окт 2021 7am

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОН-ЛАЙН УСЛУГИ

Прочети още...Клауд под наем и клауд базирани услуги 

 Cloud под наем
Възползвайте се от най-доброто от два свята: мощта на наетия сървър и гъвкавостта на "Облака". Получавате своя клауд сървър веднага, лесен за надграждане и без предварителни инвестиции. Получавате пълни гаранции за работоспособността на сървърите, а софтуера и услугите са под Ваш контрол.  Един по-сигурен модел на бизнес с клауд под наем.
Имате нужда от виртуален сървър:

  • който да управлява корпоративната Ви поща;
  • който да управлява Вашите уеб ресурси;
  • на който да са разположени Вашата ERP система, счетоводен софтуер или складова програма;
  • на който да съхранявате Вашата вътрешно-фирмена информация, договори и оферти;
  • който да използвате за тестове на софтуер

Прочети още...

Разрешаване на Спорове по Правилата на АС при БТПП с място на разглеждане на арбитражните дела в Бургаска търговско-промишлена палата

Прочети още...1.        С последните изменения и допълнения в чл. 6 ал. 4 на Устава на АС ивчл.14  ал. 3 на Правилника на АС при БТПП, се откри възможност за създаване на регионални листи на арбитрите при АС при БТПП и разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.
Условията, при които страна може да избере арбитър от регионалната листа съгласно чл.14, ал.3 от Правилника на АС са:
А)   Седалището или постоянния адрес на страната да са в областта, в която е седалището на съответната регионална палата/камара от единната система на българските търговско промишлени палати/ камари
Б)   В арбитражното споразумение да е уговорено мястото на разглеждане на делото да е в седалището на съответната регионална палата/камара
2.        Бургаската търговско-промишлена палата предоставя на клиентите на АС на БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет

Прочети още...

Посещение от Посолство на Пакистан

 

Прочети още...Заместник завеждащият посолството на Пакистан Омер Манзур Малик се срещна с председателя на БсТПП Тодор Демирков и експерти на Палатата. Целта на посещението бе опознавателна, както и за отправяне на конкретни предложения за съвместна работа.
Главният секретар на БсТПП Боряна Желева запозна госта с историята и дейностите на организацията,със структурата на системата от регионални търговски палати в страната и съвместната им работа с БТПП.

Прочети още...

Посещение от Посолство на Гърция

 

Прочети още...Първият секретар по търговските и икономическите въпроси към Посолството на Гърция, г-н Димитриос Маос се срещна председателя на БсТПП Цанко Иванов.
Прегледът на данни от Министерство на икономиката показа, че на средиземноморската държава се падат 6,7% от общия ни износ и 4,9% от вноса. Стокообменът е в трайно възходяща тенденция с пикова стойност от над 3,5 млрд. евро през 2019 г., салдото е положително. Размерът на преките чуждестранни инвестиции от Гърция е 2,57 млрд.евро[1]. През 2014 г. броят на гръцките туристи в България надхвърля 1 млн.душии оттогава е в постоянен възход. Потокът на български туристи към Гърция за 2019 г. наброява над 1,4 млн. души.
Като предпоставки за тези резултати Председателят посочи преди всичко вековните връзки между двете държави, широката договорно-правна база и достатъчния брой контролно-пропускателни гранични пунктове. Той запозна госта с контактите на БсТПП със сродните й организации от Александруполис, Кавала, Серес, Атина и с проведените в Бургас изложения на гръцки стоки.

Прочети още...

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo