Вт11302021

Last updateВт, 05 Окт 2021 7am

Институционална подкрепа на БсТПП

С оглед на все по комплексното обслужване на своите членове, намаляване на бюрокрацията и стимулиране на бизнес отношенията Бургаската палата създаде принципно нова за подобен род организации структура за институционално обслужване на бизнеса която включва:

Филиал на Арбитражния съд към БТПП, което е предпоставка за по-бързото и небюрократично решаване на евентуално възникнали делови спорове между фирми от региона.

Клон на Националния център за професионално обучение, чиято дейност е насочена предимно в подкрепа интересите на фирмите съобразно техните нужди за преквалификация или повишаване квалификацията на персонала.

Клуб на износителя - структура, подкрепяща интересите на фирми, занимаващи се с външно търговска дейност и има за цел да запълни информационните празнини по отношение на нормативните документи и добрите практики във вносно-износната дейност.
Клуб на чуждестранния мениджър - обединява интересите на чуждестранните инвеститори и бизнесмени в региона.  
Бюро за легализирани преводи - улеснява и намалява бюрократичните пречки при международните делови контакти.
Европейски информационен център - предоставя информационни услуги за дейността на Европейските институции.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo